Coronadashboard uitgebreid met vaccinatiecijfers

23 februari 2021
Vaccinatie-2
Data
Nieuws

Het coronadashboard is vorige week opnieuw uitgebreid. De belangrijkste toevoeging vormen de indicatiecijfers over vaccinatiebereidheid. Op basis van gedragsonderzoek van het RIVM is nu inzichtelijk geworden dat de vaccinatiebereidheid in Nederland toeneemt. Ook is te zien hoe hoog de vaccinatiebereidheid is onder verschillende leeftijdsgroepen. Het dashboard is in de zomer van 2020 geïntroduceerd.

Behalve de landelijke cijfers over vaccinatiebereidheid heeft VWS meer regionale indicatoren toegevoegd aan het coronadashboard. Het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen per 100.000 inwoners per regio zijn nu zichtbaar. Ook het sterftecijfer per gemeente per dag en het aantal downloads en meldingen van de CoronaMelder-app zijn toegevoegd aan het dashboard.

Tevreden over vaccinatiebereidheid

De vaccinatiebereidheid staat nu op 77 procent, het aantal vaccinaties overschreed begin deze week de één miljoen. Het onderzoek naar de bereidheid wordt elke drie weken herhaald. Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt in een toelichting dat het goed is om te zien dat de vaccinatiebereidheid toeneemt. De komende weken gaan we het coronadashboard in kleine stapjes steeds verder uitbreiden met meer vaccinatiecijfers.”

Met het coronadashboard brengt VWS belangrijke cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Burgers, beleidsmakers en wetenschappers moeten zo in één oogopslag kunnen zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan het virus sneller en preciezer worden opgespoord en bestreden.

Coronadashboard regelmatig uitgebreid

Het dashboard wordt sinds de lancering ervan afgelopen zomer regelmatig uitgebreid met functionaliteiten, zicht op en inzicht in het virus te houden. Zo biedt het dashboard sinds 7 januari dagelijks het voortschrijdend 7-daags gemiddelde van het totaal aantal testuitslagen en het percentage positieve testuitslagen uit de GGD teststraten. Tot dan toe werd alleen het wekelijkse percentage positieve testen getoond. Een andere toevoeging is dat nieuwe gemeentegrenzen wegens een recentelijke gemeentelijke herindeling worden getoond.

In december 2020 werden de uitkomsten van RIVM-onderzoek naar gedrag toegevoegd, in de maanden ervoor onder meer de hoeveelheid virusdeeltjes in rioolwater. Om goed aan te sluiten bij de informatiebehoefte, is in december verder een pagina aan het dashboard toegevoegd waarop duidelijk de geldende maatregelen te vinden zijn. Op deze manier geeft het dashboard een completer beeld, namelijk van de epidemiologische situatie en van de daarbij behorende maatregelen.

Aantal dagelijkse bezoekers

Sinds 10 december 2020 zijn op het coronadashboard gegevens te vinden over drie kwetsbare groepen: bewoners van verpleeghuizen, bewoners van gehandicapteninstellingen en thuiswonende 70-plussers. Op dezelfde dag heeft het RIVM voor de gehandicaptenzorg en de thuiswonende 70-plussers een verbetering doorgevoerd in de manier om het aantal besmettingen te bepalen. Het aantal bezoekers van het dashboard lag in november 2020 op tussen de 150.000 en 500.000 bezoekers per dag.