Covid-19 pandemie bewijst waarde e-health en telemonitoring

12 maart 2020
CoronaVirus-rood
eHealth
Nieuws

Covid-19 houdt de wereld steeds meer in haar greep. Vooralsnog zijn tests voor het Coronavirus nog niet algemeen beschikbaar. Ziekenhuizen en klinieken kampen met een beperkte hoeveelheid tests en zullen dus verstandig met die voorraad moeten omgaan. Veel mensen willen toch, liefst vroegtijdig, weten of de eventuele symptomen die ze hebben aan het coronavirus te koppelen zijn. E-health en telemonitoring kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Een voorbeeld daarvan is de dienst van e-health aanbieder en online apotheek Ro in samenwerking met American Well. Zij kondigden eerder deze maand de lancering van een gratis online diagnose of consult aan voor mensen die denken dat ze Covid-19 symptomen hebben.

Een definitieve diagnose kan online weliswaar niet gesteld worden, want daarvoor is een fysieke corona-test nodig. Maar, het online en op afstand beoordelen van symptomen kan wel de bezorgdheid van mensen wegnemen en tips geven voor zorg en zelfquarantaine. Door mensen op afstand, online, bij te staan wordt ook de (werk)druk op huisartsen, eerstehulpposten en medisch personeel verlicht.

E-health en telemonitoring, juist nu!

Het voorbeeld van Ro en American Well toont aan dat e-health en telemonitoring juist ten tijde van de Covid-19 epidemie, die inmiddels door de WHO tot pandemie 'gepromoveerd' is, een waardevol hulpmiddel kan zijn. Een ander voorbeeld zagen we enkele weken geleden in Seattle waar een robot ingezet wordt voor de behandeling van een geïsoleerde coronavirus patiënt.

In haar blog, eerder deze week, pleitte Gabrielle Speijer ook voor een bredere inzet van e-health en telemonitoring bij het aanpakken en voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Zij ziet deze pandemie als een uitgelezen kans om digitale middelen nu snel en effectief in te zetten.

Triage op afstand

In de VS geeft het CDC (Center for Desease Control) vooralsnog het advies telefonisch contact op te nemen met een arts wanneer iemand denkt coronavirus symptomen te hebben. Verwacht wordt echter dat het aantal patiënten met symptomen de komende periode zo ver zal toenemen dat het standaard advies om telefonisch contact op te nemen met een huisarts door overbelasting niet meer gehandhaafd kan worden.

Met die mogelijke ontwikkeling in het achterhoofd hebben Ro en American Well in de VS hun samenwerking verder uitgebreid. Artsen en virologen kunnen patiënten met coronavirus symptomen op afstand zien en interviewen. Op die manier wordt met de dienst van Ro en American Well de eerste triage door artsen verschoven van het ziekenhuis naar thuis.

Het doel is om patiënten die niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen, weg te houden van wachtkamers, waar ze andere mensen kunnen infecteren. Wanneer een patiënt symptomen met een hoger risico ervaart, dan wordt uiteraard wel overgegaan tot een opname.

Het uitrollen van een e-health en telemonitoring service zoals dat van Ro en American Well kan in dus voorkomen dat mensen die denken symptomen van het coronavirus te hebben, al dan niet in paniek, naar ziekenhuizen en eerstehulpposten racen, met alle gevolgen van dien.