Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

COVID-19 portaal versimpelt uitwisseling patiëntgegevens

Philips stelt in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Erasmus Medisch Centrum het online COVID-19 portaal beschikbaar. Met dit portaal kunnen Nederlandse ziekenhuizen patiëntinformatie met elkaar delen als patiënten verplaatst worden naar een ander ziekenhuis wegens COVID-19. 95 procent van de Nederlandse ziekenhuizen is aangesloten op het COVID-19 portaal sinds de lancering op 28 maart.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het gaat bij de patiëntgegevens onder meer om het delen van radiologische beelden, verslagen, documenten (zoals de ontslagbrief) en andere relevante informatie over een patiënt tussen ziekenhuizen waartussen een patiënt verplaatst wordt. Het doel van het portaal is om de spreiding van COVID-19 patiënten over Nederland te ondersteunen.

Snel, veilig patiëntgegevens delen

Volgens Simon Vermeer, Chief Information Officer (CIO) bij het Erasmus MC, biedt de oplossing van Philips in de huidige crisis een landelijke dekkende mogelijkheid om snel en veilig patiëntgegevens te delen tussen ziekenhuizen. “Het delen van patiëntgegevens dient op een veilige wijze te gebeuren en de huidige oplossing is vaak het meezenden van een USB-stick of DVD. Ik ben erg trots dat we dit portaal samen met het ministerie, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Philips op deze korte termijn hebben kunnen realiseren om de zorg voor patiënten met COVID-19 te ondersteunen. Ik wil ook mijn dank uitspreken naar de teams bij alle organisaties die hier hard aan gewerkt hebben.”

Ook nu de piek van ziekenhuis- en IC-opnames van corona-patiënten de afgelopen week aan het afvlakken is, blijft het belangrijk om de zorg voor deze patiënten evenwichtig over het land te verdelen. “Hierbij is het ook van essentieel belang dat de patiëntengegevens van ziekenhuis naar ziekenhuis zorgvuldig en snel verplaatst worden,” zegt Henk Valk, CEO Philips Benelux.

Landelijk dekkend, praktisch systeem

Philips Interoperability Solutions (voorheen Forcare), heeft vanuit haar bestaande oplossing het COVID-19 Portaal gerealiseerd waarmee op veilige wijze digitaal patiëntgegevens verstuurd kunnen worden. De uitwisseling van deze data is volgens Valk van enorm belang. Hij benadrukt dat in een hele korte periode een landelijk dekkend en praktisch systeem is gerealiseerd om de zorg van patiënten met COVID-19 zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Het portaal is niet rechtstreeks gekoppeld aan ziekenhuissystemen zoals het EPD, het PACS of het laboratoriumsysteem. Patiëntinformatie dient daarom omwille van snelheid in het portaal te worden aangemeld. Bij de uitwisseling van medische data is en blijft veiligheid van zeer groot belang, ook in tijden van crisis, zo benadrukken alle betrokken partijen.

Het ziekenhuis dat de patiënt ontvangt, krijgt dan ook pas toegang tot informatie met betrekking tot de patiënt van het verzendende ziekenhuis, nadat het eerste ziekenhuis en de patiënt daarvoor expliciete toestemming hebben gegeven. Het portaal voldoet aan de NEN7510 en ISO27001 standaarden. Het COVID-19 Portaal is kosteloos beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland voor de duur van de crisis.

Landelijke planning

25 maart besloot het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) om het 2TWNTY4-systeem landelijk uit te rollen. Zo moest de coördinatie en samenwerking tussen ziekenhuizen met betrekking tot de capaciteitsplanning van beschikbare ziekenhuisbedden verbeteren. Eind maart volgde een landelijk systeem voor de capaciteitsplanning van de ambulances in het LCPS.

Ziekenhuizen kunnen hier meer informatie vinden over het COVID-19 portaal.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen