CS4NL bundelt cybersecurity-kennis en innovatie van Topsectoren

19 oktober 2022
Cyber-dreiging
Innovatie
Nieuws

Aan de basis van het samenwerkingsverband staat een breed ecosysteem dat bestaat uit alle tien Topsectoren. Sinds 2011 werken grote en kleine ondernemers binnen deze topsectoren nauw samen met wetenschappers en de overheid. Topsectoren versterken de economie met innovaties, door internationale kansen te benutten, maatschappelijke uitdagingen op te lossen, menselijk kapitaal te vergroten en door te investeren in wetenschappelijk onderzoek.

Bevorderen kennis, bundelen vraag

CS4NL richt zich op het bevorderen van cybersecuritykennis en -innovatie door het bundelen van vraag én aanbod op specifieke vraagstukken, het organiseren van een ecosysteem langs de hele valorisatieketen en op het vrijmaken van nieuwe financiële middelen uit bestaande innovatie-instrumenten.

“Het overkoepelende doel van CS4NL is niet alleen het versterken van de cyberweerbaarheid van Nederlandse organisaties", stelt aldus Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT. "Het effect gaat namelijk zijn dat we er de Nederlandse economie en concurrentiepositie in de wereld mee versterken.” CS4NL heeft een hiervoor een geschat budget van 27 tot 36 miljoen euro over een periode van vijf jaar tot zijn beschikking.

CS4NL pakt zeven vraaggestuurde cyberthema’s op, die horen bij de grote maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. Voorbeelden zijn de energietransitie, vernieuwingen in mobiliteit en het veilig verplaatsen van medische zorg naar huis. Deze thema’s zijn relevant voor de cybersecurity-opgaven van twee of meer Topsectoren en betreffen security by design, veilig datagedreven werken, veilige connectiviteit, OT/IT security, cyberrisicomanagement, systeem- en ketenveiligheid en cyber awareness, kennis en vaardigheden, vertelt Eddy Boot, directeur van samenwerkingsplatform dcypher.

“Voor de thema’s hebben we op voorhand onderzocht of bestaande kennis en technologie kunnen worden ingezet, maar dat bleek niet het geval. Er is nog veel ontbrekende kennis en technologie en bestaande concepten zijn nog niet toepasbaar op specifieke transities. Daar gaan we nu keihard aan werken.”

Zeven thema's CS4NL

Op de zeven thema’s worden calls voor wetenschappelijk onderzoek uitgezet. Kennisinstellingen kunnen hierop inschrijven in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Dit moet de cybersecuritykennisbasis in Nederland versterken. Verder zijn voor elk van de thema’s verdiepende praktische probleemstellingen gedefinieerd. Deze use cases vormen het vertrekpunt voor extra calls voor gerichte innovatietrajecten vanuit de Topsectoren. Ook hiervoor kunnen breed samengestelde consortia zich inschrijven.

Momenteel zijn twaalf use cases uitgewerkt, zoals veilige digitalisering van patiëntenzorg op afstand; zekerheid over de juistheid van sensordata van windmolenparken voor veilig onderhoud en leveringszekerheid van energie; het beter begrijpen van de steeds complexere IT- en OT-systemen en netwerken die nodig zijn voor maatschappelijke sectoren als energie, waterbeheer en tuinbouw, en cyberweerbaarheid van kleinere ondernemingen in onder meer de logistieke sector. De calls rondom de thema’s voor onderzoek en use cases voor innovatie gaan naar verwachting vanaf 2023 van start.

De maatschappelijke transities waar Nederland voor staat, leunen sterk op betrouwbare en veilige digitalisering. Cybersecurity is dan ook randvoorwaardelijk voor het verantwoord en toekomstbestendig functioneren van de Nederlandse samenleving en de economische groei. Het belang én de urgentie van digitale weerbaarheid worden breed onderkend, zeker in het licht van de talrijke ransomware-aanvallen en de oorlog in Oekraïne. Het onderwerp heeft dan ook een plek in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB) .

Brede samenwerking

Aan de basis van het CS4NL staat een ecosysteem, bestaande uit alle tien Topsectoren en organisaties uit hun achterban. Zo hebben de Academic Cyber Security Society (ACCSS), het HBO, NWO, TNO, Cyberveilig Nederland (cyberbedrijfsleven), Regionale Ontwikkelmaatschappijen (via Innovation Quarter) en het ministerie van Defensie als eindgebruiker van cybersecurity meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Via de KIA Veiligheid zijn ook de departementen van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) betrokken. Het programma is geïnitieerd door Topsector ICT en samenwerkingsplatform dcypher binnen de Kennis en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën.