Een nieuw dashboard geeft zicht op regionale knelpunten in de huisartsenzorg.

Dashboard helpt bij regionale allocatie huisartsenzorg

In Nederland is een nieuw dashboard ontwikkeld dat inzichten biedt in de regionale ontwikkeling van de huisartsenzorg. Je kunt er bijvoorbeeld op zien hoeveel artsen er in een bepaalde regio werkzaam zijn en aflezen hoe hoog het zorggebruik van patiënten is. Hierdoor kan op regionaal niveau worden gekeken of het zorgaanbod aansluit op het zorggebruik.

Het dashboard, ontwikkeld door Vektis in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), heeft tot doel de problemen in de huisartsenzorg aan te pakken en bij te dragen aan de effectieve inzet van een beperkte hoeveelheid artsen en middelen.

Tekort aan personeel

De huisartsenzorg staat voor diverse uitdagingen, waaronder een tekort aan personeel en een groeiende vraag naar zorg. Het nieuwe dashboard huisartsenzorg biedt actuele inzichten in deze knelpunten en geeft regionale informatie over de aansluiting tussen het zorgaanbod en het zorggebruik. Hierbij zijn diverse belanghebbenden betrokken, waaronder huisartsen, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, overheden en ondersteunende organisaties, die gezamenlijk oplossingen kunnen ontwikkelen.

Het dashboard is gebaseerd op gegevens over de gedeclareerde zorg in Nederland en registraties van zorgverleners in het AGB-register. Door deze gegevens te analyseren, kan het dashboard regionaal inzichtelijk maken hoe goed de beschikbare zorg voorziet in de behoeften van de patiënten. Hierdoor kan er gericht beleid worden ontwikkeld om de problemen aan te pakken en de huisartsenzorg te optimaliseren.

Dashboard & andere oplossingsrichtingen

Naast het nieuwe dashboard zijn er andere oplossingsrichtingen om de druk op de huisartsenzorg te verlichten. Eén daarvan is digitalisering van de huisartsenzorg, die extra snel gaat zodra commerciële partijen huisartsenposten overnemen. Bovendien zijn er steeds meer gespecialiseerde praktijkondersteuners die patiënten met chronische klachten, zoals diabetes of psychische problemen, ondersteunen.  

Een opmerkelijke andere digitale tool in deze context is Skillmix, een digitale HR-manager die huisartsen helpt om hun personeelsinzet op microniveau te optimaliseren. Deze tool is ontwikkeld door Nivel en KOH en kreeg subsidie van VWS en het Sociaal Fonds Huisartsenzorg. Skillmix ondersteunt huisartsenvoorzieningen bij het vinden van oplossingen voor personeelssamenstelling, zowel in het heden als in de toekomst.

Toenemende druk op huisartsenzorg

De toenemende druk op de huisartsenzorg is een groeiend probleem. Het aantal ingeschreven verzekerden bij huisartsenpraktijken neemt landelijk toe, terwijl het aantal huisartsen juist afneemt. Dit wordt versterkt door de uitstroom van huisartsen die met pensioen gaan en een afname in het aantal huisartspraktijken. Hierdoor groeit de gemiddelde praktijkgrootte en is er ook nog eens een stijgende trend in het aantal consulten per patiënt. Bovendien neemt het aantal verzekerden dat niet bij een huisartsenpraktijk staat ingeschreven toe, bijvoorbeeld omdat mensen geen eigen huisarts meer kunnen vinden.

Het nieuwe dashboard voor huisartsenzorg biedt inzicht in deze problemen en signaleert regionale knelpunten. Het geeft belanghebbenden een middel om gericht beleid te ontwikkelen en de situatie op regionaal niveau te verbeteren. De hoop is dat dit dashboard in de toekomst verder wordt uitgebreid, zodat het nog meer waardevolle inzichten biedt om de knelpunten en mogelijke oplossingen in de huisartsenzorg aan te dragen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?