Digitale HR-manager 'skillmix' helpt huisartsen

28 maart 2023
dokter-laptop-personeel
Eerstelijn
Nieuws

Een nieuwe digitale HR-tool, het zogeheten skillmix-instrument, geeft huisartsen mogelijkheden om de druk enigszins van de personeelsketel te halen. Het instrument werd door Nivel en KOH vanaf 2020 ontwikkeld met subsidie van VWS en het Sociaal Fonds Huisartsenzorg en is nu beschikbaar. Skillmix helpt huisartsvoorzieningen met het vinden van oplossingen in de personeelssamenstelling nú en in de toekomst.

Skillmix biedt huisartsenvoorzieningen op de eerste plaats feedback over de functiesamenstelling van hun personeel. Dit gebeurt onder meer door benchmarking ofwel door de eigen situatie af te zetten tegen vergelijkbare huisartsenvoorzieningen. Tevens biedt het simulatiemodel huisartsen handvatten aan om na te denken over oplossingsrichtingen als taakherschikking en personeelsbehoud. Met deze digitale HRM-manager in huis kan naar verwachting de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland gewaarborgd blijven. Niet alleen bij de huisartsen zijn er trouwens zorgwekkende personeelsproblemen, dit geldt feitelijk voor de gehele zorg- en welzijnssector zoals ook blijkt uit een recente brief aan de kamer van minister Conny Helder.

Optimaliseren personeelssamenstelling

De nieuwe tool ondersteunt huisartsenvoorzieningen bij het vinden van slimme personeelsoplossingen. Het projectteam stelt daarvoor het gebruiksvriendelijk skillmix-instrument 2.0 beschikbaar. Dit is een bèta-versie van een (web-)tool die huisartsenvoorzieningen kunnen gebruiken om hulp te krijgen bij het optimaliseren van de personeelssamenstelling voor de dag- en avond- nacht en weekend zorg (ANW-zorg). De kern van het instrument is een simulatiemodel, waarin regels staan die skillmix-beslissingen vertalen in de gevolgen voor de huisartsvoorziening.

Skillmix helpt bij personeelssamenstelling

Gebruikers krijgen van deze digitale HR-manager stapsgewijs feedback op de functiesamenstelling van hun teams en er wordt geanticipeerd op de ervaren arbeidsmarktknelpunten zoals bijvoorbeeld tekort aan praktijkondersteuners of doktersassistenten. Hierbij draagt de digitale HR-manager handvatten aan personeelsproblemen nu en in de toekomst op te lossen. Benchmarking, duurzame inzet en een optimale mix van medewerkers worden hierbij meegenomen.  

Het skillmix-instrument is volgens betrokkenen van Nivel zeer relevant voor een grote groep huisartsenvoorzieningen. Niet alleen voor de zorg overdag maar ook voor ANW zorg. Professor Ronald Batenburg bijzonder hoogleraar 'Arbeids- en organisatievraagstukken in de zorg' bij de Radboud Universiteit vertelt op de website van Nivel: “Het Skillmix-instrument spiegelt en inspireert. Het stimuleert om strategisch na te denken over de best passende functiesamenstelling, die in elke huisartsenvoorziening anders is. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en knelpunten zien als kansen, zijn daarbij de focus.”