Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
12 april 2023
Artikel delen

Datacoalitie wil zorg in de regio verbeteren met data

Eind maart is de Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond formeel van start gegaan. Een samenwerkingsverband van de afdeling huisartsengeneeskunde van het Erasmus MC, Rijnmond Dokters en Samergo, met ondersteuning van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Doel is het verbeteren van de organisatie van de zorg met behulp van data.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Binnen de zorg zijn mensen en middelen schaars. Daardoor komt de sector steeds meer onder druk te staan. Dat leidt onder andere tot grote gezondheidsverschillen in steden. De Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond wil data inzetten om hierbij te hulp te schieten. Op dit moment worden gegevens weliswaar in verschillende domeinen al vastgelegd, maar nog slechts beperkt gebruikt en samengebracht.

Gezondheid in Zicht Datacoalitie

Diverse regionale partners hebben de wens uitgesproken om (gezondheids)data te analyseren, met elkaar te verbinden en datagedreven te gaan werken. Zo moet meer zicht gekregen worden op de zorgvraag. Op die manier kunnen passende plannen en interventies worden opgezet voor een goede aansluiting tussen vraag- en aanbod. Het uiteindelijke doel is het verkleinen van gezondheidsverschillen in de regio.

Inmiddels is de het eerste project vanuit de datacoalitie al gestart. De projectgroep ontwikkelt, samen met Rijnmond Gezond en Timformatie, een dashboard met informatie over de zorgvraag en het zorggebruik van de jeugd in regio Rijnmond. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de database van Rijnmond Gezond. Daarin staat gegevens, anoniem en op wijkniveau, van ruim 150 huisartsenpraktijken en 500.000 patiënten.

Zo worden bijvoorbeeld ICPC-coderingen geanalyseerd die inzicht geven in het zorggebruik van de jeugd en de prevalentie van de aandoeningen. Die huisartsendata wordt vervolgens gekoppeld aan openbare data om een verband te leggen tussen het zorggebruik en de fysieke en sociale leefomgeving.

Zorg in de regio verbeteren

Het eerste project luidt het begin in van de datacoalitie. Het is de wens van de coalitie dat uiteindelijk nog beter en meer datagedreven gewerkt gaat worden. Dat moet bijdragen aan het doel om de organisatie van zorg in de regio te verbeteren.

Om dat doel te bereiken kunnen, bijvoorbeeld, nieuwe projecten opgestart worden. Daarnaast kan ook ingezet worden op uitbreiding van de datacoalitie met partners vanuit verschillende domeinen. Dit alles met het doel om de gezondheid van de inwoners in Rijnmond steeds beter in zicht te krijgen en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Het belang van datagedreven werken in de zorg wordt steeds vaker duidelijk. Toch is het voor veel zorgaanbieders vaak nog lastig om hierin stappen te zetten. Begin dit jaar werden de obstakels die zorginstellingen en -professionals ervaren uiteengezet in een position paper over datagedreven werken in de zorg van Vilans. Hoewel er veel voordelen zijn, staat deze ontwikkeling volgens die paper nog altijd in de kinderschoenen. Reden te meer om het verloop en de voortgang van initiatieven als de Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond goed in de gaten te houden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen