Datagedreven werken in de zorg

20 januari 2023
Data-Nurse
Data
Nieuws

Terwijl de verwachtingen van datagedreven werken in de zorg hoog zijn, is het voor veel zorgaanbieders lastig om hierin stappen te zetten. Met een position paper wil kennisorganisatie Vilans bestuurders, beleidsmedewerkers en adviseurs motiveren te kijken naar wat datagedreven werken voor hun kan betekenen en wat daar voor nodig is.

Om de kwaliteit en efficiëntie van zorg te verbeteren, kan datagedreven werken van grote waarde zijn voor aanbieders van zorg en ondersteuning. Aldus stellen de auteurs Bellis van den Berg, Dirk Lukkien, Hendrik Buimer, Minke ter Stal en Mariëlle Zondervan-Zwijnenburg in het paper. Bij de uitdagingen rond de toenemende vraag naar zorg en de afnemende beschikbaarheid daarvan, kunnen inzichten uit data zeer behulpzaam zijn.

Datagedreven werken in kinderschoenen

Alle potentiële voordelen ten spijt, staat bij veel aanbieders van zorg en ondersteuning het datagedreven werken nog altijd in de kinderschoenen. Veel aanbieders moeten zich ten aanzien van deze manier van werken nog een visie vormen ten aanzien wat het voor hun organisatie kan betekenen.

Daarnaast is er bij zorgaanbieders vaak een beperkte beschikbaarheid van de benodigde expertise en ondersteuning en een versnipperde IT-infrastructuur. Tijd is in de zorg bovendien vaak een schaars goed waardoor dit innovatie, ook als het gaat om datagedreven werken, in de weg kan staan.

Over het belang en de meerwaarde van het gebruik van meer data in de zorg bestaat al langere tijd geen twijfel. Er zijn ook genoeg voorbeelden op dit gebied. Zo richtten begin vorig jaar een aantal scholen en ziekenhuizen, samen met Vilans, het consortium Data Nurse op. Met een subsidie vanuit ZonbMW is dat consortium aan de slag gegaan met het optimaliseren en inzetten van wijkverpleegkundige data.

Kennis delen

Vilans verzamelt, verrijkt en verspreidt met diverse programma’s kennis over datagedreven werken in de zorg en ondersteuning. Dit thema zal in de komende jaren meer aandacht krijgen. Dit zal er voor zorgen dat er voor aanbieders van zorg en ondersteuning meer én toepasbare kennis beschikbaar komt. Met name over hoe inzichten uit data benut kunnen worden, om daarmee te komen tot de ontwikkeling van een datagedreven organisatie en ook op die manier bij te dragen aan toekomstbestendige zorg.

Vilans trekt daarbij graag samen op met zorgaanbieders en andere partijen, om samen te leren en kennis te ontwikkelen over hoe datagedreven werken vorm kan krijgen. Vilans is bovendien mede-initiatiefnemer van het landelijke netwerk ‘Datagedreven werken in zorg en ondersteuning’. Dit netwerk stelt zich ten doel om datagedreven werken onder de aandacht te brengen bij zorg- en welzijnsaanbieders en te zorgen voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau.