DayOne: Zwitserse innovatie voor digitale gezondheid

18 januari 2022
DayOne-a
Digitalisering
Nieuws

Een voorbeeld van hoe regionale innovatiehubs een impact kunnen hebben op de transformatie van de gezondheidszorg in het belang van alle burgers op de lange termijn. We spraken met Lucas Scherdel, directeur van de Zwitserse versneller van digitale gezondheid en e-health, DayOne.

DayOne is een toonaangevende Zwitserse versneller voor digitale gezondheid. Het faciliteert versnelling en opschaling van ondernemingen in de gezondheidszorg en de biowetenschappen. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten die nodig zijn om de digitale transformatie in de gezondheidszorg op nationaal en regionaal niveau te stimuleren?

In Europa worstelt de digitale transformatie van de gezondheidszorg met de gefragmenteerde markt, de strenge regelgeving en het vinden van toegang tot groeikapitaal voor gezondheidsondernemingen. We lossen deze problemen op door financiële steun te bieden aan veelbelovende bedrijven. Daarnaast bieden we begeleiding vanuit de beste expertise via onze gemeenschap en toegang tot meerdere markten via DayOne's unieke positie in de regio Basel. Die regio is de poort voor toegang tot enkele van de grootste klanten in de gezondheidszorg en drie van de top vijf digitale gezondheidsmarkten: Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Ik geloof dat dit de belangrijkste ingrediënten zijn die nodig zijn om de digitale transformatie op zowel nationaal als regionaal niveau te stimuleren.

Zwitserse honger naar innovatie

Een van de doelen van DayOne is een “duurzame benadering van de zorg”. Welke elementen van innovatie in het Zwitserse gezondheidszorgsysteem kunnen een voorbeeld zijn op weg naar duurzame gezondheidszorg, aangezien niet alle landen het zich kunnen veroorloven om 12% van het BBP aan gezondheidszorg uit te geven?

De honger naar innovatie is in Zwitserland veel groter dan in de meeste andere landen, waarbij Zwitserland consequent wordt gerangschikt als het meest innovatieve land in de Global Innovation Index. Vier van de universiteiten van het land staan ​​in de top 25 van meest innovatieve wereldwijd. Met andere woorden, voor zo'n klein land is innovatie alom aanwezig. Daarnaast heeft Zwitserland een van de beste financieringsomgevingen voor durfkapitaal en andere bronnen in Europa, waar veel andere landen van kunnen leren. Ik geloof echt dat we geen duurzame modellen voor de toekomst kunnen creëren zonder voldoende na te denken om erin te investeren.

Doorbreek silo's

Een van de barrières waarmee startups en innovators worden geconfronteerd, is de cultuur van werken in silo's in de gezondheidszorg en hindernissen op het gebied van regelgeving om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg. Hoe ze te breken?

Start-ups moeten extreem slim zijn om te slagen in de gezondheidszorg en daarom moeten oplossingen worden ontworpen met het vermogen om vanaf het begin regelgevende belemmeringen te overwinnen. Anticiperen op mogelijke toekomstige wijzigingen in de regelgeving en het creëren van oplossingen die vooroplopen, is de beste manier om te slagen. Om dit te doen, heb je een uitzonderlijk bewustzijn van het regelgevingslandschap en een risicobereidheid nodig. Een eigenschap die veel ondernemers natuurlijk niet hebben. We proberen dat op te lossen met ons draaiboek voor schaalvergroting in Europa, dat bedrijven helpt deze hindernissen te overwinnen.

Investeringen in digitale gezondheid

De afgelopen jaren zijn er veel accelerators en hubs opgezet, ook door farmabedrijven. Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in digitale gezondheid als in 2020 en 2021. Is het een duurzame manier om innovatie in de zorg te stimuleren?

Digitale gezondheid biedt een ongekende kans om mensgerichte gezondheidszorg te creëren met lagere toegangsdrempels dan alles wat we ooit eerder hebben gezien. Onlangs voorspelde McKinsey Global Institute dat digitaal tegen 2030 tot 20% efficiëntie in de wereldwijde zorgkosten zou kunnen bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier is om in de toekomst duurzamere en betaalbare gezondheidszorg voor meer mensen te creëren.

Hoe heeft de Zwitserse gezondheidszorg, inclusief Zwitserse patiënten, tot nu toe geprofiteerd van de activiteiten van DayOne?

Op weg om de grootste digitale gezondheidsversneller van Zwitserland te worden, heeft DayOne geholpen bij het lanceren, verbinden en begeleiden van een aantal innovatieve ondernemingen in de gezondheidszorg. Onze succesverhalen omvatten startups die het leven van patiënten verbeteren via medtech, medische apparaten, digitale gezondheid, AI, voeding, gezondheidsmonitoring, medische toegang, enz.

We hebben onlangs ook financiering gewonnen om te investeren in 20 patiëntgerichte projecten in een vroeg stadium in Zwitserland, elk jaar waar we ook erg enthousiast over zijn. Onze visie is om Zwitserland en de regio van Bazel te positioneren als leiders in patiëntgerichte innovatie om in de toekomst betere gezondheidszorg te creëren voor zoveel mogelijk patiënten.

Hervorming gezondheidszorg

Moeten we niet beginnen met het vormgeven van de toekomst van de gezondheidszorg door het systeem te hervormen dat nog steeds vastzit in oude structuren die zijn gecreëerd vóór het tijdperk van automatisering en nieuwe technologieën zoals internet en mobiele telefoons? Moeten we niet eerst het vergoedingsmodel veranderen en de vaardigheden op het gebied van digitale gezondheidszorg versterken in plaats van innovaties te stimuleren die geweldig zijn, maar te modern voor het huidige gezondheidssysteem?

Ik denk dat deze mentaliteit de reden is waarom de transformatie van de gezondheidszorg zo traag is verlopen. De beste manier om het zorgstelsel en zijn vergoedingsmodellen te hervormen, is door de waarde en noodzaak hiervan aan te tonen via nieuwe digitale mogelijkheden die hervormingen teweegbrengen. We hebben gezien dat de oude structuren te comfortabel zijn om alleen te veranderen met de snelheid die nodig is. Samenwerking van nieuwe ondernemingen en modellen met deze structuren is de sleutel tot 'samen gaan'. Daarom is DayOne gevestigd in de Europese Life Sciences-hoofdstad en werkt het samen met enkele van de grootste biofarmaceutische bedrijven ter wereld.

Op waarde gebaseerde gezondheidszorg

Tijdens de G20-top twee jaar geleden zei u dat "we gebruik moeten maken van op waarde gebaseerde gezondheidszorg en innovatieve publiek-private partnerschappen om de kosten van de gezondheidszorg te verlagen, de resultaten voor patiënten te verbeteren en de investeringen enorm te verhogen om UHC te bereiken. Kunt u dat nader toelichten?

Op waarde gebaseerde gezondheidszorg biedt de mogelijkheid om de vergoeding voor gezondheidszorg opnieuw te centreren rond patiënt- en populatieresultaten. Bij gebruik op macroniveau kan dit een gelijk speelveld creëren waarmee zowel de publieke als de private sector investeringen in de zorg kunnen aantrekken, waardoor de toegangskloof in lage- en middeninkomenslanden wordt gedicht.

Wereldwijd had meer dan de helft van de wereldbevolking zelfs vóór de pandemie geen toegang tot essentiële gezondheidsdiensten, dus we hebben echt nieuwe manieren nodig om investeringen in gezondheidszorg aan te trekken die dat veranderen. Investeren in resultaten boven volumes creëert een interessante noodzaak voor efficiëntie, wat essentieel kan zijn om verandering te stimuleren.

Innovatie en transformatie stimuleren

U bent de directeur van DayOne, werkte eerder als Lead of Global Coalition for Value in Healthcare bij World Economic Forum, Project Lead bij World Health Organization en Strategy Consultant bij NHS. Wat zijn de drie dingen die u geleerd heeft en nu in de praktijk probeert te brengen om transformatie in de gezondheidszorg te stimuleren?

De eerste: samenwerking is de sleutel. Gezondheidszorg gaat echt over partnerschap en samenwerken. De tweede - patiënten zijn mensen die toevallig een ziekte hebben. Als je ze zo ziet, kun je beter innoveren. En de derde: we hebben nieuwe structuren nodig om de visie van de gezondheidszorg voor de toekomst te realiseren, dus het ondersteunen van ondernemers en innovatieve pioniers is absoluut essentieel.