Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

De thuismonitoring verpleegkundigen van Isala

Steeds meer ziekenhuizen kraken weer onder de druk van de oplevende corona pandemie. Het afgelopen jaar zijn veel zorginstellingen gestart met het eerder naar huis sturen van herstellende COVID-19 patiënten. Die worden vervolgens op afstand gemonitord. Op deze manier kunnen ziekenhuisbedden, die dringend nodig zijn, eerder vrij gemaakt worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In het Isala worden momenteel 25 COVID-19 patiënten die afhankelijk zijn van extra zuurstof, of (nog) niet opgenomen zijn, via thuismonitoring in de gaten gehouden. Dat gebeurt door twee verpleegkundigen vanuit een kantoortje in het ziekenhuis.

Na een succesvolle pilot, begin dit jaar, kon de thuismonitoring van coronapatiënten enkele maanden geleden afgeschaald worden. Omdat sinds eind oktober de besmettingscijfers weer toenemen, biedt Isala deze service opnieuw aan.

Thuismonitoring na ontslag ziekenhuis

Hermien Trenning en Anouk van Vilsteren zijn dagelijks bezig met het nauwlettend monitoren van deze patiënten. Daarnaast is het monitoringssysteem zo ingericht dat de verpleegkundigen automatisch een seintje krijgen als de situatie van een patiënt verslechterd. Bijvoorbeeld wanneer door metingen, die de patiënt zelf doet, blijkt dat het zuurstofgehalte in het bloed daalt. Voor de thuismetingen maakt het ziekenhuis gebruik van de Luscii-app.

Wanneer een herstellende COVID-19 patiënt op het punt staat naar huis te mogen, met extra zuurstof en monitoring op afstand, dan begint het werk van Hermin en Anouk. ‘De patiënt ligt dan nog op de cohortafdeling. Ik neem vervolgens telefonisch contact met hem op”, aldus Hermien.

Vervolgens wordt de patiënt begeleid met de installatie van de Luscii-app en krijgt hij instructies voor het gebruik en de metingen die thuis verricht moeten worden. “Ik voer dan de gegevens in, zoals de ondergrens van het zuurstofgehalte (saturatie) in zijn bloed. Is die 91 procent, dan krijgen wij een seintje. Is het lager, dan gaat er een alarm en gaan wij bellen” vertelt Hermien.

Patiënten die nog niet opgenomen zijn

Er is daarnaast nog een andere patiëntengroep die door de twee verpleegkundigen op afstand gemonitord worden. Dit zijn de patiënten die onder behandeling zijn van de huisarts en regelmatig hun saturatie moeten meten.

“Als wij zien dat de saturatie daalt, kijken wij of de meting goed gedaan is. Blijkt het zuurstofgehalte in het bloed echt te laag te zijn, dan waarschuwen wij de huisarts. Wanneer een huisarts iemand aanmeldt voor thuismonitoring, dan gaat een coassistent naar deze patiënt toe. Hij legt uit hoe de saturatiemeter werkt en hoe de patiënt de metingen in kan voeren in de Luscii app”, zegt Hermien.

De verpleegkundigen van het monitoringscentrum bellen in ieder geval eens in de drie dagen met de patiënten in de thuismonitoring.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen