Deadline online inzage via OPEN-programma wordt gehaald

14 mei 2020
OPEN-Huisarts
Digitalisering
Nieuws

Door de coronacrisis rees enkele weken geleden de vraag of zorgaanbieders nog wel zouden kunnen voldoen aan de deadline voor het verplicht kunnen bieden elektronische inzage in patiëntgegevens. Inmiddels is duidelijk dat die deadline, vastgesteld op 1 juli, gewoon gehaald kan worden. HIS-leveranciers hebben afgelopen week bevestigd dat alle technische aanpassingen op tijd klaar zullen zijn.

Dit betekent dat HIS-leveranciers voor de deadline van 1 juli zullen kunnen voldoen aan de basiseisen van het OPEN-programma. Daarmee wordt ook bevestigd dat online inzage volgens de H-EPD-richtlijn uiterlijk op die datum mogelijk zal zijn. Toezicht op de naleving van de afspraken door HIS-leveranciers wordt uitgevoerd door een stichting die daarvoor opgericht is door LHV, NHG, InEen en NedHIS.

An het begin van de coronacrisis werd al aangenomen dat de kans dat de deadline voor online inzage in gevaar zou komen erg klein was.

Online inzage via patiëntportaal of PGO

Binnen het OPEN-programma zijn twee opties voor het realiseren van online inzage. Dat kan via zogenoemde patiëntenportalen of via de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's), mits die voldoen aan de MedMij eisen.

  • Praktijken die gebruik maken van een portaal bij hun HIS kunnen dus per 1 juli 2020 online inzage bieden via hun portaal.
  • Praktijken die werken met een (hybride) PGO kunnen, als aan dit hybride PGO een portaalfunctie is gekoppeld, per 1 juli 2020 klaar zijn voor online inzage.
  • Voor praktijken die een PGO zonder portaalfunctie gebruiken, geldt dat zij uiterlijk 31 december de PGO voor online inzage kunnen gebruiken. Dat is namelijk de deadline voor HIS-leveranciers om te zorgen dat de gegevens uit het HIS kunnen worden ingezien door de patiënt via een PGO (met Medmij-certificaat). Zij zullen dus per 1 juli kunnen voldoen aan het wettelijk recht op elektronische inzage (dat per 1 juli 2020 ingaat) door een elektronisch afschrift te maken van het dossier dan wel op een andere manier elektronische inzage te geven aan de patiënt. Zodra de koppeling met het PGO dan gereed is, kunnen ze ook via een PGO patiënten inzage geven.

Uitstel inzage correspondentie

Sommige HIS-leveranciers hebben aangegeven dat zij er door de maatregelen rondom de coronacrisis mogelijk niet in slagen op alle onderdelen online beschikbaar te stellen. Het betreft daarbij met name de online inzage voor correspondentie zoals die ook is opgenomen in de H-EPD-richtlijn.

Onlangs is daarom besloten dat HIS-leveranciers voor dit onderdeel uitstel krijgen tot maximaal 31 december 2020. Uiterlijk die datum moeten patiënten dan ook de relevante correspondentie via het online portaal of de PGO kunnen inzien. Daarbij is wel vastgesteld dat de HIS-leveranciers de correspondentie met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 online inzichtelijk moeten maken.