Delen emoties via social media helpt jongeren

7 december 2018
handshake-3382503_960_720
Opleiding
Nieuws

Het delen van negatieve emoties door jongeren via social media en feedback die er op wordt gegeven, kan leiden tot het bijstellen van deze emoties. Dat blijkt uit promotieonderzoek van communicatiewetenschapper Carmina Rodríguez Hidalgo aan de UvA. Zij onderzocht hoe jongeren emoties delen op social media, zoals stress over examens, onzekerheid over te maken keuzes, angst voor bepaalde situaties. Vrienden uit hun sociale netwerken geven hier vervolgens hun feedback op.

Mensen creëren al eeuwen verbondenheid met elkaar door het delen van hun emoties. Hoe verloopt dit proces via social media? Wat zijn de effecten van dit delen, wat gebeurt er tijdens het proces van emoties plaatsen en daar feedback op krijgen? Carmina Rodríguez Hidalgo onderzocht dit proces vooral bij 18-22 jarigen, specifiek bij het delen van negatieve emoties. Zij deed dit met behulp van drie experimenten:
  • Een experiment onder studenten in Nederland
  • Een internationaal experiment onder jongvolwassenen
  • Een longitudinale enquête onder scholieren in Chili.
Hidalgo keek hierbij naar de platforms WhatsApp, Facebook, Instagram en YouTube en nam losstaand de processen van emoties delen en feedback geven onder de loep, twee acties die in studies meestal als één concept worden geanalyseerd.

Beter reguleren na feedback

De resultaten van de experimenten tonen volgens Hidalgo aan dat deelnemers beter in staat bleken hun negatieve emoties te reguleren na het ontvangen van behulpzame feedback. In Chili onderzocht Hidalgo het moment dat scholieren daar verplicht een toets moeten afleggen die bepaalt naar welk vervolgonderwijs ze mogen, een belangrijk en potentieel stressvol moment. De scholieren rapporteerden een vermindering van stressgevoelens na het online delen en feedback ontvangen, zelfs nog weken daarna. Tegelijkertijd rapporteerden ze een toename van stress na face-to-face contact, vooral vlak na het maken van de toets. Ook in de andere twee experimenten kwamen positieve effecten van online delen en feedback ontvangen als resultaat. Hoe is dit positieve effect van online delen te verklaren, terwijl face-to face contact zelfs tot negatieve effecten kan leiden? De verklaring ligt volgens Hidalgo in een combinatie van focus en duur van het online delen en feedback geven. In face-to-face contacten vinden mensen het lastig om op negatieve emoties te reageren, is er meer sociale druk en afleiding en stappen we al snel in de rol van empathie tonen. Bovendien kan het voor de deler moeilijker zijn de hele situatie bloot te leggen.

Online meer focus op emotie

Online kunnen vrienden uit een sociaal netwerk zich beter op de betreffende emotie richten, krijgen ze meer informatie over de oorzaak en kunnen daardoor betere feedback geven. Vervolgens kunnen vrienden deze feedback langduriger blijven geven omdat het makkelijker is elkaar via social media op te zoeken. Zo kunnen vrienden online helpen een ander perspectief op de negatieve emotie te krijgen en de situatie te herwaarderen. Hidalgo concludeert dat door het online uiten van negatieve emoties in een context waarin je behulpzame feedback kan krijgen, jongeren zich stabieler gaan voelen. “Maar de ondersteunende reacties van anderen zorgen ervoor dat je je nog beter gaat voelen.” Dit effect is het sterkst bij goede vrienden en in het geval van negatieve en stressvolle situaties en was tot nu toe nog weinig onderzocht.

Versterken positieve effect

Hidalgo adviseert ook hoe het positieve effect van online delen en feedback geven versterkt kan worden:
  • Beschrijf je complete emotionele ervaring, dit vergroot de kans op werkzame feedback.
  • Stem feedback af op de behoefte van de deler, heeft iemand bijvoorbeeld behoefte aan informatie of juist aan genegenheid.
  • Geef ondersteunende feedback tijdens het hele traject van een gebeurtenis.
  • Ouders van jongeren kunnen ook per sociale media feedback te geven op de emoties die hun kinderen delen, gezien het gebleken effect.

Betere band met dokter door social media

Afgelopen oktober bleek uit ander promotieonderzoek dat social media ook kunnen bijdragen aan een betere band tussen patiënten en hun arts. Vooral wanneer  online interactie van chronisch zieken gericht is op het uitwisselen van emotionele steun, kan dat de band van patiënten met hun dokter versterken.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!