Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Deloitte maakt verpleegkundig werk weer leuker

Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis werkt samen met Deloitte aan een project waarmee verpleegkundigen meer eigen regie krijgen over hun werkzaamheden. De partijen hebben daarvoor gekozen voor een Amerikaanse methode, ‘Work Re-Architected’. Doel van deze methode en de samenwerking is niet zozeer het optimaliseren van de werkzaamheden, maar die zo inrichten dat het werk voor verpleegkundigen weer leuker wordt.

Tags

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Deloitte en het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis zijn in februari gestart met het ‘Work Re-Architected’ project. Met dit project wordt bekeken hoe het verpleegkundig werk zo ingericht kunnen worden dat het werkplezier vergroot wordt. Aanleiding voor het project was het grote vernieuwbouwproject dat op stapel staat bij het ziekenhuis.

“Dat veranderproject was de perfecte aanleiding om ook naar de toekomst van het werk te kijken. Samen met Deloitte hebben we daarom de regie bij de verpleegkundigen gelegd en met Work Re-Architected bekeken hoe hun werk leuker gemaakt kan worden”, vertelt Annemarie Emmens, Sectormanager Verloskunde & IC Neonatologie bij Erasmus MC.

De basis van verpleegkundig werk

Direct na de start van het project is Deloitte gestart met de inventarisatie van werkzaamheden in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Daarvoor liepen consultants mee met verpleegkundigen op vijf afdelingen: kraam & zwangere, verloskamers, neonatologie, intensive care kinderen unit 3 en het kinderthoraxcentrum. Hiervoor werden onder andere interviews afgenomen en workshops georganiseerd.

Doel was om antwoord te krijgen op vragen als ‘Wat moet de uitkomst van jouw werk zijn?’ en ‘Waar doe je het voor?’ “We zijn daarmee eerst teruggegaan naar de basis”, zegt Marly Kiewik, Director Health Human Capital bij Deloitte.

Verpleegkundigen hebben, zo bleek tijdens het project, een duidelijk beeld van het beoogde doel van hun werkzaamheden en hoe die ingericht moeten worden voor meer werkplezier en resultaten. Tijdens het zorgproces moet voldoende tijd zijn voor de patiënt. Daarnaast moeten zorgprofessionals optimaal samenwerken en moeten verpleegkundigen optimaal technologisch ondersteund worden.

Knelpunten en verbetering

In het vervolgtraject van het project ‘Work Re-Architected’ zijn de knelpunten van het verpleegkundig werk geïnventariseerd. En dan met name die knelpunten die de meest frustratie opleveren en waar de meeste kansen voor verbetering zitten. Verpleegkundigen hebben, zo bleek, veel goede ideeën over de optimale inrichting van de werkzaamheden. Met name op het gebied van overdracht en roostering kan veel verbeterd worden. Dat geldt ook voor het beperken van de tijd die verloren gaat aan controles en registratie.

“Op al deze vlakken hebben we daarom met de verpleegkundigen samen een oplossing bedacht, al dan niet met behulp van nieuwe technologie”, aldus Marly Kiewik. Zoals een app die bij aanvang van een dienst (team)updates, wijzigingen in de protocollen en of roosterwijzigingen laat zien. Een andere optie is het gebruik van een wearable waarmee een verpleegkundige direct risicovolle veranderingen in de vitale waarden van een patiënt doorkrijgt.

De inzet van kunstmatige intelligentie is ook onderzocht. “Voor het informeren van een patiënt bijvoorbeeld. Een digital human kan prima simpele vragen beantwoorden over de bezoekregeling of eventuele ontslagdatum”, vertelt Marly.

Flow van de werkdag

Voor de vijf afdelingen is inmiddels een flow van de toekomstige werkdag ontwikkeld, inclusief de toevoeging van mogelijke technologie. Het menselijke handelen kan met behulp van technologie een boost krijgen. “Ik heb gezien hoe enthousiast onze verpleegkundigen worden als ze over hun werk en vakgebied praten. Dat is een geweldig voordeel van de Work Re-Architected methode. Doe je een veranderproject als dit bottom-up vanaf de werkvloer, dan ben je al halverwege de oplossing”, zegt Annemarie Emmens.

“In de zorg wordt ontzettend veel top-down gedaan. Medewerkers zijn afhankelijk van regels van de overheid, zorgverzekeraars en het management. Maar om een verandertraject te laten slagen, is het belangrijk om de toekomst van werk vanuit een andere hoek te bekijken. Betrek je hele teams, dan maak je niet alleen gebruik van wisdom of the crowd maar is er direct draagvlak. De verandering is dus al begonnen op het moment dat we samen de nieuwe reis zijn gaan ontwerpen”, besluit Marly.

Tags

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen