Denktank: meer focus Den Haag op ouderenzorg, digitale innovatie

24 mei 2019
Asian elderly couple using tablet and virtual reality simulator
Innovatie
Nieuws

De gemeente Den Haag moet een focus leggen op ouderenzorg, technologische vernieuwing en de installatiesector - belangrijk bij de energietransitie van fossiele naar schone energie. Zo kan de hofstad de lokale economie versterken. Dat stelt de onafhankelijke denktank Economic Board Den Haag - een bundeling van ondernemers en kennisinstellingen - volgens het AD in een advies aan het gemeentebestuur.

Het stadsbestuur is momenteel bezig met de uitwerking van de economische visie tot en met 2030. Volgens de denktank biedt ouderenzorg kansen op economische groei vanwege de vergrijzende bevolking. Meer senioren die gemiddeld ouder worden hebben meer zorg nodig. Deze groep is echter ook bovengemiddeld kapitaalkrachtig.

Deze zogeheten ‘silver economy’ past ook goed bij het Haagse imago van prettige woon- en leefstad, benadrukt de Haagse denktank. Den Haag is overigens al enkele jaren bezig met digitale innovatie in vooral de ouderenzorg, om senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Verder adviseert de Economic Board volgens het AD een hogere prioriteit voor twee problemen die de lokale economie zouden bedreigen: de slechte bereikbaarheid en een grote ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. Zo zouden kennis en opleiding van Haagse werkzoekenden vaak niet overeenkomen met de beschikbare banen in de stad.

Waardig ouder worden speerpunt

Waardig oud worden is één van de speerpunten van de huidige coalitie in Den Haag. Hier werd de afgelopen jaren al op ingezet met programma’s zoals iZi Gezond Lang Thuis. De betrokken wethouders Saskia Bruines en Kavita Parbhudayal zien digitale zorginnovatie als tweesnijdend zwaard: ondersteuning van de groeiende groep senioren in Den Haag én het ontwikkelen van de gemeente tot innovatiehub die economische bedrijvigheid ondersteunt, zo vertelden zij afgelopen april in ICT&health 2, 2019.

Met het succes onder meer iZi Gezond Lang Thuis - dat vorig jaar november nog een prijs won - is het volgens de gemeente Den Haag tijd voor opschalen. Hiertoe moeten initiatieven zoals het het begin 2018 opgestarte bestuurdersoverleg Gezond en Gelukkig toe bijdragen. Kartrekker van het platform is voormalig OCW-bewindsvrouw Jet Bussemaker, nu hoogleraar. Het gaat om een heel breed platform, met tot doel op strategisch en praktisch niveau opschaling van zorginnovatie voor elkaar te krijgen.

Den Haag gastheer ICT&health events

Den Haag was het afgelopen jaar al gastheer voor twee conferenties van het platform ICT&health. Ook de komende jaren heeft Den Haag zich op dit punt verbonden aan ICT&health. Het gaat om de ICT&health Top op 10 september 2019, de openingsmanifestatie van de e-health week in januari en om de ICT&health World Conference later in 2020.