Search
Close this search box.
Search

Depressieve jongeren gebaat bij Blended Grip op je Dip

De coronacrisis zorgt voor een stijging van het aantal jongeren met somberheidsklachten. Uit een onderzoek en pilot die in 2019 gehouden werden bleek al dat de toen ontwikkelde online groepscursus 'Grip op je Dip' handvatten geeft om de klachten van depressie en somberheid het hoofd te bieden. In het oosten van Nederland wordt momenteel een 'blended' variant van deze methode uitgerold. Een combinatie van de online groepscursus en (fysieke) gesprekken met praktijkondersteuners huisartsen GGZ (POH-GGZ).

In de praktijk blijkt deze ‘blended’ variant, met name bij jongeren die zwaardere klachten hebben of bij wie de behoefte aan persoonlijke begeleiding groter is, nog beter te werken dan alleen de online groepscursus. “Grip op je Dip is een bewezen effectieve online groepscursus voor jongeren van 16 tot 25 jaar, die sombere gevoelens kan verhelpen en verminderen. E-health slaat goed aan bij jongeren en sluit aan op hun leefwereld. Maar uit onderzoek bleek dat een blended variant beter geschikt is als klachten wat zwaarder zijn of als jongeren of POH-GGZ’s de voorkeur geven aan meer persoonlijke begeleiding”, vertelt projectleider Karin van Doesum van praktijkorganisatie Impluz Preventie.

Blended Grip op je Dip

Samen met Trimbos en de Deventerse huisartsencoöperatie HCDO is Impluz Preventie begin 2020 begonnen met de implementatie van Blended Grip op je Dip in de regio. De initiatiefnemers streven ernaar om deze variant klaar te stomen voor gebruik in alle Nederlandse huisartsenpraktijken. In de regio Deventer doen sinds de start van de uitrol, op 1 november, volgen al 23 jongeren de blended variant van de groepscursus.

De uitrol van de aangepaste, blended, variant van Grip op je Dip in Deventer en omstreken borduurt weliswaar voort op het pilotonderzoek uit 2019, maar in de praktijk bleek dat enkele aanpassingen noodzakelijk waren die inmiddels al doorgevoerd zijn. Zo moest er meer diepgang in de modules en de vragen rondom ethiek en privacy komen. Daarnaast wordt het programma ook beschikbaar gemaakt in Minddistrict. Dit is veelgebruikt e-health toepassing bij huisartsen. Het ontsluiten van Blended Grip op je Dip via dat platform maakt de landelijke uitrol eenvoudiger.

Urgentie door corona

De coronacrisis zorgt voor een verhoogde druk op de mentale gesteldheid van jongeren. De lockdown, sluiting van scholen en het ontbreken van sociale uitlaatkleppen zoals concerten en andere evenementen, brengt steeds meer jongeren in een sociaal isolement. Dit heeft een weerslag op de mentale gezondheid. Somberheidsklachten nemen toe en het aantal jongeren dat last heeft van depressies stijg eveneens. De animo voor de training Blended Grip op je Dip is groot. “We hadden op twee trainingen gerekend, maar hebben nu al voldoende aanmeldingen voor een derde training en misschien zelfs nog wel een vierde”, vertelt POH-GGZ Yvonne te Marvelde-Maatje.

“De interventie is een goede aanvulling op ons e-health aanbod. Door de coronamaatregelen neemt de druk op jongeren toe. Hun leven staat stil en ze maken zich zorgen over de toekomst. Ik ben werkzaam in twee praktijken, in een plattelandspraktijk in Markelo en in het iets stedelijkere Twello. In beide praktijken zien we een duidelijke toeloop van jongeren, zeker na het verzwaren van de maatregelen. Met Blended Grip op je Dip kunnen we een passende interventie aanbieden die aansluit op hun leefwereld en op hun hulpvraag”, aldus Yvonne die namens HCDO binnen het projectteam actief is.

Communicatie en masterclasses

De communicatie rondom het nieuwe programma, en het bereiken van huisartsen en jongeren, is een van de uitdagingen die nog tijd en aandacht vergt. “We hebben binnen HCDO al veel mensen bereikt, maar nog niet voldoende. Door de coronacrisis moeten huisartsen prioriteiten stellen. Voor ons een nog grotere uitdaging om Grip op je Dip onder de aandacht te brengen en te houden. Het zijn namelijk de huisartsen die de jongeren doorverwijzen naar de POH-GGZ”, aldus Yvonne.

ZonMw organiseert speciaal voor de projectteams van projecten die een implementatie-impuls ontvingen vier Masterclasses Implementatie. Die worden als zeer waardevol ervaren. “De meeste stof was bekend, maar ik heb zeker nieuwe dingen geleerd. Hoe je evaluatieonderzoek bijvoorbeeld kunt inzetten bij je implementatie. Ook was het leuk om te horen waar de andere projectteams mee bezig zijn” licht Yvonne toe.

Als alles volgens planning verloopt, wordt het implementatietraject in Deventer in begin 2022, in februari of maart afgerond. Dat is dan ook het moment waarop Blended Grip op je Dip klaar zal zijn voor een landelijke uitrol bij huisartsenpraktijken. Er wordt wel nog gekeken of de implementatie in Deventer de komende periode versneld kan worden. Als dat lukt, dan betekent dit dat de landelijke uitrol ook sneller kan starten. Meer informatie hierover is op te vragen bij projectleider e-health Lotte Voorham van het Trimbos-instituut. E-mail: LVoorham@trimbos.nl

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?