Diakonessenhuis rolt digitale coach voor COPD-patiënten uit

do 18 februari 2021 - 07:58
Vrouw-benauwd
eHealth
Nieuws

Het Diakonessenhuis voegt binnenkort de digitale coach toe als vast onderdeel van de behandeling van COPD-patiënten. Tot de definitieve invoering van de COPD-coach is besloten na een succesvol verlopen pilot die in totaal twee jaar geduurd heeft. Met de digitale COPD-coach kunnen patiënten die aan deze longziekte lijden zelf thuis, via computer, tablet of smartphone, hun klachten bijhouden. Het Diakonessenhuis wil tussen nu en twee tot drie jaar meer dan 300 COPD-patiënten met behulp van de digitale coach te behandelen.

Met de inzet van zorg op afstand, door het inzetten van de digitale coach, wil het Diakonessenhuis het aantal opnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp van COPD-patiënten verminderen. Tijdens de pilot, waaraan 68 patiënten deelnamen bleek die doelstelling inderdaad haalbaar. Het aantal opnames en SEH-bezoeken daalden.

Daarnaast zag het ziekenhuis een toename van het aantal telefonische afspraken met COPD-patiënten omdat zij, door het zelf bijhouden van klachten, eerder aan de bel trokken wanneer er iets mis was. Daardoor konden zorgprofessionals eerder ingrijpen waardoor een ziekenhuisopname voorkomen kon worden. Mede onder druk van de coronacrisis zijn steeds meer zorginstellingen de mogelijkheden gaan verkennen voor het op afstand begeleiden van onder andere COPD-patiënten.

SanaCoach voor COPD-patiënten

Het Utrechtse ziekenhuis maakt voor de behandeling op afstand van COPD-patiënten gebruik van SanaCoach COPD. Patiënten kunnen via een beveiligde online pagina hun klachten zelf bijhouden en zo de ziekte onder controle houden. Daarvoor krijgen ze via het programma onder andere adviezen wanneer ze luchtwegklachten hebben en informatie over de ziekte wanneer daar behoefte aan is. Via SanaCoach kunnen de patiënten tevens direct communiceren en gegevens uitwisselen met zorgprofessionals in het ziekenhuis. Het programma bevat ook diverse lesmodules over onderwerpen zoals stoppen met roken, inhalatiemedicatie, voeding en omgaan met energie.

“Met de digitale COPD coach kunnen wij de zorg nog beter op patiënten afstemmen en op het juiste moment op de juiste plaats leveren. De verwachting was dat patiënten via de coach een verergering van hun COPD-klachten sneller herkennen en zo eerder actie kunnen ondernemen. SanaCoach helpt patiënten letterlijk om eerder aan de bel te trekken. Dan hoef je minder fysieke afspraken te maken. En dat past natuurlijk heel goed in deze tijd waarin we zoeken naar mogelijkheden om op afstand toch ‘dichtbij’ te zijn", vertelt longarts Jesse Drijkoningen.

Uitbreiding digitale coach

"Naast de cijfermatige uitkomsten hebben we ook gekeken naar de beleving van patiënten met de COPD-coach. Acht van de tien zijn er blij mee en het cijfer voor het totale zorgaanbod is in de groep in twee jaar duidelijk gestegen”, aldus longverpleegkundige Anne-Marie van Zanten.

Het op afstand begeleiden en behandelen van COPD-patiënten met het SanaCoach programma mag in het Diakonessenhuis een succes genoemd worden. Het ziekenhuis streeft ernaar om binnen twee tot drie jaar meer dan 300 COPD-patiënten via de SanaCoach te behandelen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om astmapatiënten in het programma op te nemen.

Het inzetten van e-health en digitale zorgtoepassingen is onder andere bedoeld om het contact tussen ziekenhuis en patiënten te vereenvoudigen. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van apps, belconsulten, telemonitoring en online coaching, -voorbereiding en -nazorg. Het volgende voorbeeld hiervan is de digitale COPD-coach.