Search
Close this search box.
Search

Philadelphia: Beeldbellen haalt druk van ketel bij cliënten  

Het platform Digicontact is de afgelopen drie jaar in omvang verdrievoudigd naar 3.500 cliënten. Digicontact is een platform dat zorgprofessionals ondersteunt met een breed scala aan beeldbelmogelijkheden, zo stelt zorgaanbieder Philadelpia. Recent onderzoek toont aan dat het vervangen van een fysiek zorgmoment van een wijkverpleegkundige door een beeldzorgmoment een gemiddelde tijdsbesparing oplevert van bijna 13 minuten per zorgmoment.

De begeleiders van Digicontact kunnen cliënten 24/7 helpen, bijvoorbeeld als er geen begeleider aanwezig is. Het gaat volgens Philadelphia vooral om extra ondersteuning van cliënten die zelfstandig wonen met enige begeleiding. De inzet van zorgverleners van Digicontact haalt volgens betrokkenen druk van de ketel bij cliënten én begeleiders.

Begeleiders op een woonlocatie voor verschillende soorten cliënten kunnen niet 24 uur per dag aanwezig zijn. Door de organisatie Digicontact hebben bewoners er een nieuwe optie bijgekregen om op elk moment de begeleiding te krijgen die nodig is. Ontstaat er bijvoorbeeld  een hulpvraag en is er geen begeleider aanwezig, dan is er door DigiContact altijd een mogelijkheid om in contact te komen met een digi-begeleider.  

Door via DigiContact een stukje zorg uit te besteden worden zorgverleners van de locaties ontlast en kunnen cliënten daadwerkelijk 24/7 begeleiding krijgen. Ruim 3.500 cliënten zijn inmiddels aangesloten op DigiContact. Met maar 35 zorgorganisaties wordt inmiddels samengewerkt, zoals Philedelphia.

Zelfstandig wonen met begeleiding

Gebruikers van DigiContact zijn veelal mensen die zelfstandig wonen, eventueel met een aantal uren per week begeleiding. Zorgverleners zijn niet altijd aanwezig, maar soms zijn er wel hulpvragen. DigiContact levert dan begeleiding op afstand door middel van (beeld)bellen. De beeldzorg-app van Digicontact is volgens Philadelphia zo eenvoudig dat met één druk op de knop verbinding gemaakt kan worden met de  professionele begeleiders. Ook cliënten die wat minder digitaal vaardig zijn kunnen er mee uit de voeten.

Dankzij deze extra optie voor cliënten worden escalaties voorkomen en wordt de kwaliteit van leven verhoogd. Zij kunnen ieder moment van de dag iemand bellen die op de hoogte is van hun situatie.  Het zelfvertrouwen van cliënten stijgt en de zelfredzaamheid neemt toe.

DigiContact zorgt voor rust

Voor begeleiders geeft de inzet van DigiContact ook rust. Als een cliënt er even doorheen zit, weet de begeleider dat hij op elk moment nog kan bellen met een digi-begeleider. Ook is het mogelijk dat een begeleider van Digicontact op vaste momenten belt. Zorgorganisaties kunnen meerdere soorten abonnementen afsluiten met Digicontact. Het geeft rust als begeleiders wetend dat bepaalde zaken worden opgepakt door de digitale begeleiders. Denk aan telefonisch contact over alledaagse zaken als opstaan, medicijngebruik, gezond eten of samen de post doornemen. Zo kan de begeleider ter plekke zich richten op alles wat er verder binnen de locatie geregeld moet worden. Ook bij onverwachte drukte kan DigiContact even wat begeleidingsmomenten van het team overnemen. Wanneer een cliënt in de nacht een probleem heeft of op het werk in de knoop raakt, kan hij altijd even iemand van bellen.  

Onderzoek: beeldbellen wérkt

Recent onderzoek bij drie grote ouderenzorg-organisaties (Carinova, BrabantZorg en Sensire) toont aan dat het vervangen van een fysiek zorgmoment van een wijkverpleegkundige door een beeldzorgmoment, een gemiddelde tijdsbesparing oplevert van bijna 13 minuten per zorgmoment. Op jaarbasis levert dit een gezamenlijke capaciteitsvergroting op van 23.000 uur.

Het onderzoek laat ook zien dat beeldzorg niet ten koste gaat van de tevredenheid van cliënten. Integendeel: 86% van de onderzochte cliënten geeft aan tevreden te zijn met beeldzorg. Het videobellen met cliënten vervangt (een deel van) de fysieke bezoeken die wijkverpleegkundigen uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat beeldzorg niet alleen meer tijd oplevert voor de verpleegkundigen, maar ook dat cliënten tevreden zijn met deze vorm van zorg op afstand.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
Volg jij ons al?