Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
21 maart 2022
Artikel delen

Philadelphia: Beeldbellen haalt druk van ketel bij cliënten  

Het platform Digicontact is de afgelopen drie jaar in omvang verdrievoudigd naar 3.500 cliënten. Digicontact is een platform dat zorgprofessionals ondersteunt met een breed scala aan beeldbelmogelijkheden, zo stelt zorgaanbieder Philadelpia. Recent onderzoek toont aan dat het vervangen van een fysiek zorgmoment van een wijkverpleegkundige door een beeldzorgmoment een gemiddelde tijdsbesparing oplevert van bijna 13 minuten per zorgmoment.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De begeleiders van Digicontact kunnen cliënten 24/7 helpen, bijvoorbeeld als er geen begeleider aanwezig is. Het gaat volgens Philadelphia vooral om extra ondersteuning van cliënten die zelfstandig wonen met enige begeleiding. De inzet van zorgverleners van Digicontact haalt volgens betrokkenen druk van de ketel bij cliënten én begeleiders.

Begeleiders op een woonlocatie voor verschillende soorten cliënten kunnen niet 24 uur per dag aanwezig zijn. Door de organisatie Digicontact hebben bewoners er een nieuwe optie bijgekregen om op elk moment de begeleiding te krijgen die nodig is. Ontstaat er bijvoorbeeld  een hulpvraag en is er geen begeleider aanwezig, dan is er door DigiContact altijd een mogelijkheid om in contact te komen met een digi-begeleider.  

Door via DigiContact een stukje zorg uit te besteden worden zorgverleners van de locaties ontlast en kunnen cliënten daadwerkelijk 24/7 begeleiding krijgen. Ruim 3.500 cliënten zijn inmiddels aangesloten op DigiContact. Met maar 35 zorgorganisaties wordt inmiddels samengewerkt, zoals Philedelphia.

Zelfstandig wonen met begeleiding

Gebruikers van DigiContact zijn veelal mensen die zelfstandig wonen, eventueel met een aantal uren per week begeleiding. Zorgverleners zijn niet altijd aanwezig, maar soms zijn er wel hulpvragen. DigiContact levert dan begeleiding op afstand door middel van (beeld)bellen. De beeldzorg-app van Digicontact is volgens Philadelphia zo eenvoudig dat met één druk op de knop verbinding gemaakt kan worden met de  professionele begeleiders. Ook cliënten die wat minder digitaal vaardig zijn kunnen er mee uit de voeten.

Dankzij deze extra optie voor cliënten worden escalaties voorkomen en wordt de kwaliteit van leven verhoogd. Zij kunnen ieder moment van de dag iemand bellen die op de hoogte is van hun situatie.  Het zelfvertrouwen van cliënten stijgt en de zelfredzaamheid neemt toe.

DigiContact zorgt voor rust

Voor begeleiders geeft de inzet van DigiContact ook rust. Als een cliënt er even doorheen zit, weet de begeleider dat hij op elk moment nog kan bellen met een digi-begeleider. Ook is het mogelijk dat een begeleider van Digicontact op vaste momenten belt. Zorgorganisaties kunnen meerdere soorten abonnementen afsluiten met Digicontact. Het geeft rust als begeleiders wetend dat bepaalde zaken worden opgepakt door de digitale begeleiders. Denk aan telefonisch contact over alledaagse zaken als opstaan, medicijngebruik, gezond eten of samen de post doornemen. Zo kan de begeleider ter plekke zich richten op alles wat er verder binnen de locatie geregeld moet worden. Ook bij onverwachte drukte kan DigiContact even wat begeleidingsmomenten van het team overnemen. Wanneer een cliënt in de nacht een probleem heeft of op het werk in de knoop raakt, kan hij altijd even iemand van bellen.  

Onderzoek: beeldbellen wérkt

Recent onderzoek bij drie grote ouderenzorg-organisaties (Carinova, BrabantZorg en Sensire) toont aan dat het vervangen van een fysiek zorgmoment van een wijkverpleegkundige door een beeldzorgmoment, een gemiddelde tijdsbesparing oplevert van bijna 13 minuten per zorgmoment. Op jaarbasis levert dit een gezamenlijke capaciteitsvergroting op van 23.000 uur.

Het onderzoek laat ook zien dat beeldzorg niet ten koste gaat van de tevredenheid van cliënten. Integendeel: 86% van de onderzochte cliënten geeft aan tevreden te zijn met beeldzorg. Het videobellen met cliënten vervangt (een deel van) de fysieke bezoeken die wijkverpleegkundigen uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat beeldzorg niet alleen meer tijd oplevert voor de verpleegkundigen, maar ook dat cliënten tevreden zijn met deze vorm van zorg op afstand.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen