Digitaal platform en sjabloon voor richtlijnen wijkverpleging

8 oktober 2021
Thuiszorg-Artikel100220
Digitalisering
Nieuws

Richtlijnen voor de wijkverpleging zijn bedoeld om verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging bij de uitoefening van hun vak te ondersteunen. Deze richtlijnen, ontwikkeld en eigendom van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), zijn nu in een vast sjabloon gegoten voor een eenduidige opbouw en vormgeving. Daarnaast is een digitaal platform gelanceerd waar de richtlijnen voor iedereen eenvoudig en vanaf elke plek, te raadplegen zijn.

De richtlijnen zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis, aangevuld met ervaringen en expertise uit de praktijk. Het sjabloon dat V&VN nu ontwikkeld heeft, aangevuld met het digitaal platform, lost een aantal onvolkomenheden van de bestaande internationale methode voor richtlijnontwikkeling op waar de sector regelmatig tegen aan loopt.

Zoektocht naar informatie

Die internationale methode laat ontwikkelaars namelijk vrij om zelf te bepalen waar de informatie geplaatst wordt. Met als gevolg dat elke ontwikkelaar een eigen werkwijze hanteert, waardoor het vinden van relevante informatie een zoektocht is. "Daar komt bij dat de meeste documenten vaak meer dan 100 pagina’s tellen. Dat gaat ’m voor de meeste verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten niet worden", zegt Margot Fleuren, adviseur implementatie bij V&VN.

V&VN heeft daarom gekozen voor de ontwikkeling van éen herkenbaar sjabloon voor de richtlijnen. Daarvoor organiseerde men diverse co-creatiesessies met verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Zo kon gegarandeerd worden dat het sjabloon zo goed mogelijk aansloot bij de behoefte van de sector.

"Uit deze sessies bleek dat onze achterban graag in één oogopslag wil zien wat de belangrijkste bevindingen en adviezen zijn. Zo weten ze direct wat ze het beste kunnen doen en laten in de dagelijkse zorgpraktijk. Elk hoofdstuk heeft een eigen kleur, zodat lezers precies weten in welk onderdeel van de richtlijn zij zich bevinden. En informatie die niet direct relevant is voor de dagelijkse praktijk staat voortaan aan het einde van het document", aldus Margot.

Meerwaarde digitaal platform

V&VN is niet alleen eigenaar van de richtlijnen, de beroepsvereniging ondersteund verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging ook bij de toepassing ervan. Op het digitaal platform is naast de richtlijnen zelf ook de nodige informatie te vinden over de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de richtlijnen. Daarnaast worden hier ook oproepen geplaatst om mee te doen aan richtlijnwerkgroepen.

Het digitaal platform moet er extra toe bijdragen dat verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten de kennis uit deze documenten meer gaan toepassen in hun werk. "Alle richtlijnen worden voor en door professionals gemaakt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ze helpen onze achterban om keuzes te maken voor de juiste zorg. Dus als wij het gebruik van richtlijnen dankzij dit project kunnen stimuleren, dan mag je ervan uitgaan dat dit ten goede komt aan de kwaliteit van zorg", besluit Fleuren.