Digitale consultatie huisarts en specialist brengt behandeling dichterbij patiënt

7 mei 2018
patient listening intently to a male doctor explaining patient s
Eerstelijn
Nieuws

Het Martini Ziekenhuis en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) beginnen een proef met digitale consultatie tussen huisarts en specialist. Met digitale consultatie kan de patiënt vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en hoeft hij zijn eigen risico niet aan te spreken voor een consult in het ziekenhuis. Het Groningse ziekenhuis en de GHC hebben de beveiligde digitale omgeving samen met ICT-bedrijf Calculus ontwikkeld. Zorgverzekeraar Menzis is ook nauw bij de proef betrokken.

Het Martini Ziekenhuis is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze manier van samenwerken introduceert. Aan de pilotfase met digitale consultatie doen zes grote poliklinieken van het Martini Ziekenhuis mee, evenals bij de GHC aangesloten huisartsen die regelmatig naar het ziekenhuis verwijzen. Als de proef succesvol is, is het streven van de initiatiefnemers meer huisartsen, meer poliklinieken van het Martini Ziekenhuis en andere perifere ziekenhuizen in de regio aansluiten.

Kostenbesparing en behandeling dichterbij patiënt

Het doel van de pilot is volgens Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis tweeledig: kostenbesparing en behandeling dichterbij de patiënt. “Samenwerking met huisartsen is voor het ziekenhuis een heel belangrijk thema. Niet alleen uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij voelen voor de stijgende zorgkosten. Wij vinden dat we het moeten faciliteren om waar mogelijk, een patiënt in zijn vertrouwde omgeving te behandelen.” Nu worden patiënten met specialistische zorgvragen meestal door hun huisarts doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis. Voor een consult in het ziekenhuis moeten patiënten hun eigen risico aanspreken, voor een consult bij een huisarts hoeft dit niet. Een deel van de verwijzingen naar het ziekenhuis kan door slimmer samenwerking tussen huisarts en medisch specialist – zoals een digitaal consult - voorkomen worden.

Contact via veilige verbinding

Contact tussen huisarts en ziekenhuis verloopt vooral telefonisch. Huisartsen in Groningen en Noord-Drenthe kunnen nu via het programma VIPLive digitaal contact zoeken met medisch specialisten. Een huisarts kan via de veilige verbinding van de messenger van VIPLive vragen stellen aan een medisch specialist. Daar kan hij (met toestemming van de patiënt) medische gegevens bijvoegen. De specialist reageert binnen twee werkdagen, kan suggesties doen voor vervolgbehandeling bij de huisarts of vragen om een doorverwijzing. De consultatie wordt vastgelegd in zowel het systeem van de huisarts als van het ziekenhuis en vervolgens automatisch gedeclareerd. De NZa staat sinds 1 januari toe dat teleconsulten voor medisch-specialistische zorg vergoed worden. Aan vergoeding van medisch-specialistische e-consulten voor de huisarts wordt momenteel gewerkt.

VIPLive: filter voor twijfelgevallen

Ron Cator, coördinator eerstelijnssamenwerking in het Martini Ziekenhuis hoopt dat VIPLive werkt als een filter voor twijfelgevallen. “Zo kunnen we sommige doorverwijzingen voorkomen. Daardoor ontstaat ruimte op onze poli’s en kunnen we toegankelijker zijn voor mensen met complexe problematiek.” Daarnaast kunnen verwijzingen worden geoptimaliseerd, meent Cator: “Een specialist kan vragen een patiënt door te verwijzen en gelijk adviseren om bijvoorbeeld alvast een echo te doen. Zo kan hij zijn consult efficiënt inrichten.” Frank Beltman, medisch manager bij GHC, verwacht dat huisartsen met de specialistische kennis meer kunnen betekenen voor hun patiënt en grip kunnen houden op het zorgproces. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en weet precies wat de adviezen van de specialist zijn. Hierdoor houdt de huisarts overzicht over de ontwikkelingen van zijn patiënten en kan hij gerichter vervolgzorg bieden. Het kan echter ook zorgen voor een kwaliteitsverbetering binnen de huisartsenpraktijk, “Veelvuldige interactie met specialisten vergroot het kennisniveau van huisartsen en ondersteunend personeel. Hierdoor vinden steeds meer patiënten met specialistische vragen hulp dichtbij huis.”

Zorg efficiënter, goedkoper

Menzis is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit systeem. Eerder was dit al het geval bij COPD InBeeld, dat thuismonitoring van COPD-patiënten mogelijk maakt. Hiervoor lopen nu trajecten bij in totaal zeven ziekenhuizen. “Digitale consultatie kan de zorg beter, efficiënter en goedkoper maken,” stelt Etty ter Steeg, regiomanager Noord bij Menzis. “Minder gebruik van specialistische zorg betekent immers lagere zorgkosten. Voor zowel patiënten als zorgverzekeraars. Daarnaast bespaart het patiënten een reis naar het ziekenhuis en wordt invulling gegeven aan het motto ‘De juiste zorg op de juiste plek.” Meer weten over zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.