Digitale gegevensuitwisseling acute zorg wordt versneld

29 mei 2020
EersteHulp-AcuteZorg
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Toegang tot relevante patiënteninformatie is ook voor hulpverleners in de acute zorg van groot belang om direct te kunnen handelen en hun werk goed te kunnen uitvoeren. Om die randvoorwaarden te realiseren is het programma 'Gegevensuitwisseling acute zorg' (GAZ) in het leven geroepen. Het streven is dat in 2021 alle schakels in de acute zorgketen over de benodigde informatie van patiënten kunnen beschikken.

Het GAZ programma voor de acute zorg wordt momenteel voorbereid en zal in opdracht van InEen en de patiëntenfederatie uitgevoerd worden door Nictiz en VZVZ. Deze twee organisaties hebben beiden de nodige kennis en ervaring op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

In oktober van het vorige jaar luidde de Patiëntenfederatie de noodklok met betrekking tot de gebrekkige gegevensuitwisseling in de acute zorg. In een brief aan de Tweede Kamer werd gesteld dat patiënten daardoor onnodig in gevaar gebracht werden.  

Patiëntinformatie voor acute zorg

In 2014 werd de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ vastgesteld. Hoewel daarmee de afgelopen tijd op een aantal terreinen concrete vooruitgang geboekt is, is er behoefte aan een versnelling. In acute situaties, zoals de huidige coronacrisis, is beschikbaarheid van actuele zorginformatie over patiënten van cruciaal belang voor hulpverleners om hun werk goed te kunnen doen.

Een gestructureerd en digitale is de basis voor een goede zorgverlening. Voor de patiënt betekent dit dat hij niet op iedere nieuwe plek tijdens zijn 'patiëntreis hetzelfde verhaal opnieuw moet vertellen. Alle acute en relevante informatie reist automatisch mee en is voor alle bevoegde zorgverleners beschikbaar.

Voorbereidingen GAZ programma

Op 20 april werd met het uitspreken van het bestuurlijke commitment tijdens het Informatieberaad Zorg een goede basis gelegd om de gewenste versnelling bij de implementatie van de gegevensuitwisseling ten behoeve van de acute zorg te kunnen gaan realiseren.

Het GAZ programma moet zorgaanbieders, koepels en leveranciers bij deze versnelde implementatie gaan ondersteunen. Nictiz en VZVZ zijn inmiddels al gestart met de voorbereidingen van dat programma. Meer informatie over het GAZ programma kan opgevraagd worden via Quintus Bosman (consultant Standaarden & Implementatie Nictiz, bosman@nictiz.nl) of VZVZ (support@vzvz.nl).