Digitale gegevensuitwisseling volgens Babyconnect Afsprakenstelsel

22 december 2020
baby-hand
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het digitaal uitwisselen van gegevens is een van de belangrijke speerpunten binnen de zorg. Eind 2019 en in de loop van 2020 zijn diverse gecontroleerde livegangen uitgevoerd volgens het MedMij Afpsrakenstelsel. Nu gaan twee verloskundigenpraktijken en een gynaecoloog in een ziekenhuis beperkte sets aan gegevens uitwisselen met elkaar in een live-omgeving. Daarmee worden de kennis en inzichten van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel getoetst.

Het project is bedoeld als voorbeeldimplementatie van hoe digitale gegevensuitwisseling in de praktijk kan worden vormgegeven. In een latere fase zal ook de kraamzorg aansluiten en zullen de gegevens voor de cliënt inzichtelijk gemaakt worden via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Uniek aan deze implementatie is het feit dat gewerkt wordt met echte gegevens in een live-omgeving. Daarvoor is de uitwisseling eerder al succesvol getest in een speciale testomgeving.

Digitale gegevensuitwisseling via zibs

Bij deze zogenoemde voorbeeldimplementatie worden de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en de gegevens die nodig zijn voor acute geboortezorg onderling uitgewisseld. De uitwisseling wordt gerealiseerd via pdf's en via zorginformatiebouwstenen (zibs).

Hiermee wordt het voor de zorgverlener mogelijk informatie via in een apart scherm (viewer) te raadplegen op momenten dat dit relevant is. Daarbij is het belangrijk om te weten dat deze gegevens uit meerdere bronnen stammen en door meerdere zorgverleners geraadpleegd kunnen worden.

Dat is wezenlijk anders dan de huidige manier van gegevens uitwisselen; één op één tussen twee zorgverleners. Uitgangspunt van de nieuwe methode van digitale gegevensuitwisseling is dat gegevens eenmalig vastgelegd worden en door verschillende geautoriseerde zorgverleners kunnen worden geraadpleegd en hergebruikt.

Toetsing VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel

Doel van deze voorbeeldimplementatie is het toetsen van de kennis en inzichten van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. De ervaringen worden uiteindelijk samengevat in een implementatiehandleiding. Die wordt onderdeel van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Regio's kunnen deze dan gebruiken bij de implementatie van digitale gegevensuitwisseling. Dit afsprakenstelsel bevat technische specificaties, veel kennis en achtergrondinformatie die nodig zijn om gebruiksvriendelijke en veilige digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg te bereiken.

De komende periode zullen regelmatig updates gegeven worden over de voortgang van het project. Dat geldt ook voor het moment waarop de zorgverleners zijn met het uitwisselen van gegevens starten. In de loop van 2021 zullen nog meer (voorbeeld)implementaties volgen waarbij zorgverleners steeds uitgebreidere datasets kunnen uitwisselen met elkaar.