Digitale gegevensuitwisseling voor betere zorg in grensregio's

4 december 2020
Arts-patient-gesprek
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Op de Europese conferentie 'Digital Health in the 21st Century' hebben Nederland en Duitsland bekend gemaakt dat de grensregio's van beide landen patiëntgegevens digitaal willen gaan uitwisselen. Het Bundesministerium für Gesundheit (BMG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en de Duitse en Nederlandse kennisorganisaties Gematik en Nictiz hebben tijdens deze conferentie een gezamenlijke verklaring over digitale gegevensuitwisseling in de grensregio's afgelegd.

Artsen aan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens werken al langere tijd samen om, ongeacht de nationaliteit van een patiënt, optimale zorg te kunnen verlenen. Wanneer een medisch noodgeval zich voordoet met een Nederlander in Duitsland, of andersom, is het van groot belang dat zorgprofessionals een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de patiënt. Toegang tot patiëntgegevens zoals het medicatieoverzicht, eventuele chronische ziekten of andere aandoeningen is daarvoor cruciaal om een betere en veiligere behandeling mogelijk te maken.

Digitale gegevensuitwisseling over de grens

Momenteel is deze informatie nog lang niet altijd beschikbaar. In situaties waar wel informatie uitgewisseld wordt, is deze vaak onvolledig. Om hier verandering in aan te brengen, wordt binnenkort gestart met een pilot met grensoverschrijdende digitale uitwisseling van patiëntengegevens. Deze pilot zal begeleid worden door de nationale kennisorganisaties van beide landen; het Nederlandse Nictiz en Gematik uit Duitsland.

Met de samenwerking door digitale gegevensuitwisseling van medische noodzakelijke patiëntgegevens willen Nederland en Duitsland de patiëntveiligheid vergroten. Daarnaast wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de internationale standaardisatie van gegevensuitwisseling.

"We zijn blij dat we de krachten kunnen bundelen met onze Nederlandse partners en onze expertise kunnen gebruiken om een pilot project met directe toegevoegde waarde voor mensen in een medische noodsituatie ter plaatse te ondersteunen", aldus Stefan Höcherl, hoofd afdeling Strategy & Europe van Gematik.

"Dit project zal ons, mede door de centrale rol voor zorgverleners en zorginstellingen aan beide zijden van de grens, veel inzicht bieden in de digitalisering van uitwisseling van patiëntgegevens in de praktijk”, voegt Leonique Niessen, directeur en bestuurder van Nictiz, daaraan toe.

In 2018 werd in Hardenberg, de regio Achterhoek, onder de noemer van het PIEZO-project ook al gewerkt aan digitale samenwerking bij uitwisselen van medische informatie over landsgrenzen heen.

Samenwerking Nictiz en Gematik

Gematik en Nictiz zijn in hun respectievelijke landen het competentiecentrum voor digitale gegevensuitwisseling. Als zodanig beschikken zij over uitgebreide kennis en verantwoordelijkheden op het gebied van interoperabiliteit, standaardisatie en coördinatie op nationaal en Europees niveau.

De twee competentiecentra gaan hun expertise nu gezamenlijk inzetten om grenzeloze medische zorg te realiseren en om lokale zorginstellingen in de grensregio’s te helpen bij dit implementatieproces. Het project bouwt voort op belangrijk voorbereidend werk op EU-niveau om nationale infrastructuren met elkaar te verbinden.

De samenwerking moet concrete bevindingen opleveren die ook voor andere grensregio's in de EU van belang zijn en die kunnen worden meegenomen in de ICT-infrastructuren op EU-niveau.