Search
Close this search box.
Search

Digitale kaart met aanbod traumabehandeling

Op de door het Trimbos-instituut ontwikkelde digitale 'Hulp in de buurt kaart' kunnen cliënten, naasten en hulpverleners informatie vinden over waar ze terecht kunnen voor (gespecialiseerde) traumabehandeling, welke specialisaties er zijn en voor wie het aanbod bedoeld is. De kaart biedt een overzicht van het beschikbare traumabehandelaanbod en tegelijkertijd wordt op de kaart inzichtelijk welke vormen van trauma-aanbod er nog ontbreken.

Naar aanleiding van de adviezen van Commissie De Winter, die onderzoek deed naar geweld in de jeugdzorg tussen 1945 en 2019, is de digitale ‘Hulp in de buurt kaart’ ontwikkeld. Uit hun rapport blijkt dat een groot deel van de kinderen die in die periode in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, onvoldoende was beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

Traumabehandeling

Het verbeteren van het hulpaanbod aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, was een van de aanbevelingen van de commissie.  Dit om reden dat volgens de commissie ‘een gevarieerd en effectief behandelaanbod momenteel onvoldoende breed voorhanden is’.

Reden waarom het Trimbos-instituut in 2020 het Centraal Expertise en Informatiepunt Geweld in de Jeugdzorg (CIE) heeft ontwikkeld met de bijbehorende website geweldindejeugdzorginfo.nl. Op deze website staat de ‘Hulp in de buurt kaart’, alsmede informatie en advies voor lotgenoten, naasten en professionals die met geweld in de jeugdzorg te maken kregen.

‘Hulp in de buurt kaart’

Hoewel de ‘Hulp in de buurt kaart’ in eerste instantie bedoeld is voor mensen die hulp zoeken vanwege geweld in de jeugdzorg, kan de kaart ook gebruikt worden door een bredere groep cliënten, naasten en professionals die op zoek zijn naar trauma-gerelateerde behandeling.

De kaart biedt informatie over het beschikbare hulpaanbod, de doelgroepen van het aanbod, de verschillende behandelvormen (ambulant, klinisch, deeltijd), en voor wie de behandeling bedoeld is. Dit overzicht is van grote waarde en was voorheen nog niet beschikbaar.

Behandelingen

In 2021 is het gespecialiseerde traumabehandelaanbod binnen de Specialistische GGZ (SGGZ) in kaart gebracht om de ‘Hulp in de buurt kaart’ te kunnen creëren. Er is een aanvraag uitgezet bij 143 behandellocaties die gespecialiseerde traumabehandeling bieden, waaronder gespecialiseerde traumacentra, poliklinieken van algemene GGZ-instellingen met en zonder opnamemogelijkheden, en kinder- en jeugdtraumacentra. Uiteindelijk hebben 135 locaties (94%) de vragenlijst ingevuld, die onderdeel zijn van in totaal 40 instellingen.

Missend trauma-aanbod

Inventarisatie toont aan dat er een gevarieerd aanbod is van trauma-behandelingen verspreid over het land, maar dat de beschikbaarheid van deze hulp onevenredig verdeeld is. Zo is het aantal behandelplaatsen per instelling vaak niet in beeld of fluctueert sterk, vanwege ernstige tekorten aan (gespecialiseerde) behandelaren.

Het blijkt dat met name mensen met complexe en meervoudige problematiek, doelgroepen voor wie iets extra’s nodig is, zoals mensen met een visuele handicap, een taalprobleem of mensen met voorliggende psychosociale problematiek, moeilijk hulp kunnen krijgen.

Zeer regelmatig lopen de geraadpleegde instellingen tegen problematiek aan die zij zelf niet (denken te) kunnen behandelen, maar waarvoor ze ook niet kunnen doorverwijzen, of waarvoor zeer lange wachttijden gelden. Uit de inventarisatie blijkt dat er met name sprake is van een tekort aan (crisis) klinische plaatsen.

ROS WEB

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Hersenatlas
Zwaartekracht-subsidie voor hersenatlas en het lot van eiwitten
Aneurysma
Nieuwe betrouwbare methode om aneurysma’s te volgen
leerling-verpleegkundigen
Albert Schweitzer succesvol met behoud leerling-verpleegkundigen
Databeschikbaarheid
Betere zorg dankzij goede databeschikbaarheid
Woonomgeving
Empathische woonomgeving past zich aan bij wensen bewoners
Gegevens delen
Derde pilot proactief gegevens delen
Digitalisering expertisecentrum
Expertisecentrum bundelt kennis digitalisering en welzijn
wiel
Wiel zelf uitvinden hoeft niet, maar ontwikkel er wel op door
breuk
Virtual Fracture App slaat aan in Albert Schweitzer
monitor
E-healthmonitor signaleert stagnerende inzet digitale zorg
Volg jij ons al?