Digitale medicatiecontrole in praktijk nog weinig gebruikt

vr 27 oktober 2017 - 14:27
medcontrole
Apps
Nieuws

Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt een digitale oplossing voor de medicatiecontrole noodzakelijk. In de praktijk gebruikt slechts 22 procent van deze zorgverleners deze digitale oplossing. Dit blijkt uit de jaarlijkse eHealth-Monitor van Nictiz en het NIVEL.

Volgens Nictiz zijn digitale zorgtoepassingen een veelbesproken onderwerp in de sector en verwachting zijn hooggespannen als gevolg van een toenemend aantal ICT-applicaties die een verregaande impact op de zorg kunnen hebben. “Er is een veelheid aan toepassingsgebieden en de verwachtingen zijn hooggespannen. De verwachtingen variëren van efficiëntere zorgverlening tot betere ondersteuning van zelfmanagement.”, schrijft de organisatie in zijn jaarlijkse rapport.

Tegelijkertijd concludeert Nictiz dat het gebruik van de verschillende ICT-toepassingen in het algemeen nog niet zo hoog ligt. Dit geldt bijvoorbeeld voor digitale medicatiecontrole. Dubbele medicatiecontrole, waarbij een tweede zorgverlener controleert of de juiste (dosering van) medicatie wordt toegediend bij een cliënt, is bedoeld om fouten in het toedienen van medicatie te voorkomen. In de praktijk is dubbele controle niet altijd makkelijk te organiseren, zeker niet in de thuiszorg, stelt Nictiz.

Gebruik op 34 procent

In dit geval ligt er een behoorlijke kloof tussen de wens tot gebruik en het werkelijke gebruik. Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt digitale dubbele medicatiecontrole noodzakelijk en nog eens ruim een derde vindt dit wenselijk. Medicijndispensers vindt 71 procent van de zorgverleners noodzakelijk of wenselijk. Bij digitale dubbele medicatiecontrole kan worden opgemerkt dat het grootste verschil ligt tussen de mate dat zorgverleners dit noodzakelijk of wenselijk vinden en het gebruik.

Slechts 22 procent van de zorgverleners geeft in 2017 aan gebruik te maken van digitale dubbele medicatiecontrole. In 2017 gebruiken, vergeleken met 2016, meer zorgverleners medicijndispensers. Het gebruik ligt nu op ruim een derde (34%).

Het gebruikt hiervan zal volgens Nictiz toenemen als gevolg van het toenemend aantal beschikbare (mobiele) applicaties. “Sinds kort zijn er ICT-toepassingen op de markt die het mogelijk maken de dubbele medicatiecontrole digitaal uit te voeren. Zo zijn er apps waarmee foto’s van onder andere de medicatieopdracht en de medicatie gedeeld worden met collega’s of een zorgcentrale waardoor de medicatie op afstand gecontroleerd kan worden.”