Digitale medicijndispenser wérkt bij ZuidOostZorg

27 juli 2022
Medido-van-ZuidOostZorg
Digitalisering
Nieuws

Na goede ervaringen gaat ZuidOostZorg de slimme medicatiedispenser Medido inzetten binnen haar locaties. De dispenser biedt niet alleen op de juiste tijd de juiste medicatie aan, maar geeft ook een digitaal signaaltje aan de zorg zodra een cliënt de medicijnen niet inneemt. Meer privacy en meer autonomie omtrent de eigen medicatie zijn de voordelen van deze aanpak. Tevens hoeft er niet steeds een zorgmedewerker te komen om de medicatie te verzorgen.

Uit onderzoek blijkt dat een medicijndispenser er voor kan zorgen dat 96% van de  gebruikers de medicatie keurig op tijd inneemt, hetgeen leidt tot een betere gezondheid. Bij reguliere medicatie blijkt dat 50% van de mensen die lijden aan een chronische ziekte, niet in staat zijn om hun medicatieschema na te leven. Met een slimme dispenser loopt dit aantal terug naar slechts 4%. Zo’n dispenser heeft dus groot effect en is een belangrijke applicatie met interessante connected health technology.

Medicijndispenser bevordert autonomie

ZuidOostzorg is ook zeer te spreken over het effect van de dispenser. Eerst werd deze al gebruikt binnen de locaties Rispinge en De Wiken. Uit onderzoek op die locaties blijkt dat cliënten door het gebruik van de slimme medicatiedispensers minder afhankelijk worden van zorgprofessionals en meer privacy genieten. De Medido is daarom nu ook beschikbaar op de afdelingen Somatiek en Gerontopsychiatrie in Neibertilla en locatie De Miente in Gorredijk. De slimme medicijnuitgifte bevordert de privacy en de autonomie.

Ontlasten thuiszorgmedewerker

Tevens ontlast het apparaat thuiszorgmedewerkers omdat die minder vaak hoeven te komen om de medicatie te checken. De dispenser houdt het ten slotte allemaal keurig bij een geeft waar nodig een signaaltje aan de medewerkers. Naar alle waarschijnlijkheid is de dispenser ook handig voor bewoners van verpleegklinieken en in ziekenhuizen. Het is dan ook zeker een idee dat mensen vaker hun medicatie – en eventueel dispenser – meenemen als ze naar een zorginstelling gaan. Zeker is dat veel mensen dit graag willen, zoals blijkt uit een recente raadpleging van het digitaal klantenpanel van Zuyderland.

Jirza Zwerver, projectleider Technologie vertelt op de website van ZuidOostZorg: “De medicatie wordt op tijd ingenomen en het gebruik van de Medido wordt als gemakkelijk ervaren. Allemaal redenen om de Medido ook breder binnen ZuidOostZorg aan te bieden. Wij zijn er van overtuigd dat mensen ook op latere leeftijd nog kunnen leren. Één van de deelnemers aan het onderzoek zei het bijna letterlijk: ‘Ik dacht eerst ‘dit leer ik nooit, maar nu kan ik het met de ogen dicht’.”

Medicijndispenser & facts

De Medido is een slimme medicijndispenser die op het juiste moment de juiste medicatie uitgeeft. Met een herinneringssignaal herinnert de medicijndispenser de cliënt aan het medicatiemoment. Nadat de cliënt op de OK-knop drukt, wordt de medicatie in de juiste hoeveelheid aangeboden. “De zakjes zijn ingesneden, waardoor het openmaken van het zakje erg eenvoudig is. Heeft de cliënt na 45 minuten nog niet gereageerd op het herinneringssignaal? Dan gaat er een melding naar de zorg."

Connected health technology die wérkt

Belangrijk bij de implementatie van technologie binnen ZuidOostZorg is dat samen met de leverancier voortdurend wordt gekeken hoe het proces verbeterd kan worden. Medewerkers moeten anders leren werken en cliënten moeten leren om het apparaat op de juiste wijze te gebruiken. Uiteraard is de medicijndispenser niet voor iedereen geschikt, er moet in de praktijk maatwerk worden geleverd. “Met alleen apparaten aanschaffen ben je er dus nog niet”, vertelt  Zwerver. “Daarom investeren we in onderzoek en in het gesprek over het waarom van technologie. Zo haal je er op de lange termijn veel meer toegevoegde waarde uit. Het gaat er om dat je samen, met cliënten én zorgmedewerkers, kijkt naar hoe je het op de juiste manier gebruikt.“