Digitale preoperatieve screening in Diakonessenhuis

15 februari 2021
OK-chirurgen
Tweedelijn
Nieuws

Het Diakonessenhuis gaat een groot deel van de patiënten die een operatie moeten ondergaan de mogelijkheid bieden om de preoperatieve screening digitaal te doorlopen. Dat betekent dat deze patiënten dan, voorafgaand aan de operatie, daarvoor niet meer speciaal naar het ziekenhuis hoeven te komen. De preoperatieve screening wordt aangeboden via het patiëntenportaal mijnDiak en kan thuis doorlopen worden.

Tijdens de preoperatieve screening in het ziekenhuis, zoals die nu nog uitgevoerd wordt, moet een patiënt onder andere een vragenlijst invullen. Verder vindt tijdens die afspraak ook een gesprek met een medewerker van de apotheek, een verpleegkundige en een anesthesioloog plaats.

Doel van die preoperatieve screening is het goed in beeld brengen van de status van de patiënt om de operatie veilig te kunnen uitvoeren en de eventueel benodigde zorg na de operatie te organiseren. De anesthesioloog bespreekt de meest geschikte vorm van verdoving en gezamenlijk wordt vervolgens de datum voor de operatie gepland.

Preoperatieve screening vanuit huis

In een aantal gevallen is een fysieke, in het ziekenhuis uitgevoerde, preoperatieve screening nog altijd noodzakelijk. Voor patiënten die geopereerd moeten worden, maar verdere kerngezond zijn, is dat echter een ietwat overbodige en tijdrovende aanpak. Speciaal voor die, verder kerngezonde, patiënten biedt de digitale preoperatieve screening een uitkomst.

Vanaf 1 maart kunnen deze patiënten een groot deel van deze voorbereiding thuis doorlopen, op een moment dat het hen zelf het beste uitkomt. In de praktijk zal de digitale preoperatieve screening aangeboden worden aan patiënten waarbij de kans op complicaties klein is. Andere patiënten, met een hoger risico op complicaties, zullen de betreffende screening nog altijd in het ziekenhuis moeten doorlopen.

Screening via mijnDiak

De patiënten die in aanmerking komen voor de digitale preoperatieve screening zullen deze doorlopen via mijnDiak, het patiëntportaal waar zij ook hun elektronisch patiëntendossier kunnen raadplegen. Als onderdeel van de digitale screening krijgen patiënten via mijnDiak straks alle informatie en voorlichtingsfilmpjes over de verschillende vormen van verdoving en de opname te zien. In mijnDiak kunnen patiënten dan ook de digitale versie van de vragenlijst over hun gezondheid invullen.

Het gesprek met de medewerker van de apotheek over het medicijngebruik wordt telefonisch gehouden. Vervolgens wordt die informatie, samen met de antwoorden van de digitale vragenlijst, beoordeeld door de verpleegkundige en de anesthesioloog. Indien nodig nemen zij contact op met de patiënt. Voorafgaand aan de digitale screening ontvangt de patiënt al een voorlopige opnamedatum voor de operatie. Doordat de screening kort voor de operatie uitgevoerd wordt, heeft de arts een actueler beeld van de patiënt.

De komende zes maanden zal het Diakonessenhuis nauwkeurig bijhouden of en welke verschillen er optreden tussen het fysiek en digitaal screenen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de preoperatieve screening verder te vervolmaken. Het op afstand, digitaal en online, screenen van patiënten die een operatie moeten ondergaan is de afgelopen periode in meerdere ziekenhuizen opgestart. Het ETZ startte in augustus een pilot-project, E-Pos, en het MUMC+ startte diezelfde maand, vanwege de coronacrisis, met de digitale voorbereiding van hartpatiënten die een operatie moeten ondergaan.