Digitale regiotour voor toekomstbestendige ouderenzorg

29 december 2020
elderly couple in the house
Samenwerking
Nieuws

Het ministerie van VWS startte in 2018 met het programma 'Langer Thuis'. Dat programma heeft als doel ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Samenwerking tussen zorg- en ouderenorganisaties is een belangrijke voorwaarde. Daarom start binnenkort een digitale tour langs zeven regio's, ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’.

Tijdens die digitale tour kunnen zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. Denk daarbij onder andere aan praktijkvoorbeelden over wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Met deze kennis en ervaringen moeten de basis leggen, of uitbouwen, voor een constructieve samenwerking in de ouderenzorg.

Het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg is een van de belangrijke speerpunten van het ministerie van VWS in een poging de zorg ook voor toekomstige generaties bereikbaar en betaalbaar te houden. VWS heeft daarvoor onder andere een subsidieregeling (ESET) in het leven geroepen voor e-health toepassingen en andere digitale initiatieven die het langer, zelfstandig, thuis wonen van ouderen mogelijk maken en/of stimuleren.

Digitale regietour ouderenzorg

De regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ is een samenwerking tussen ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’, het programma Langer Thuis van het Ministerie van VWS en de programma’s ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) en ‘Langdurige Zorg en Ondersteuning’ (LZO) van ZonMw. De digitale bijeenkomsten focussen zich op twee onderwerpen. Het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en de vorming van het regionale netwerk van zorgverleners en andere betrokkenen rondom ouderen.

De regiotour wordt op 16 maart afgetrapt in Zuid-West Nederland. Voor die digitale bijeenkomst zijn de volgende sprekers bevestigd: Hanna van Dijk, coördinator, GENERO; Conny Helder, lid Raad van Bestuur, tanteLouise; Robbert Huijsman, Hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit en Bestuurslid GENERO; Désirée van Dijk, Procesmanager Ouderenhubs, gemeente Rotterdam; Pieter Hilhorst, Raadslid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS); Edwin Leutscher, Manager regioregie, CZ en Franca van Rosmalen, Kennismanager, ROS Robuust.

BeterOud regio's

Voor de indeling van de zeven regio's zijn de regionale netwerken van het Nationaal Programma Ouderenzorg (BeterOud) als vertrekpunt genomen. Na Zuid-West Nederland volgen achtereenvolgens Zuid-Holland-Noord (21 april), Amsterdam/Almere (2 juni), Utrecht/Gelderland (7 juli), Gelderland/Oost-Brabant (1 september), Noord-Oost Nederland (22 september).

De digitale regietour wordt afgesloten in de regio Limburg. De datum van die digitale bijeenkomst wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.