Digitale spoedmeldingen HAP Westland en RAV Haaglanden

30 september 2021
RAVHaaglanden
Digitalisering
Nieuws

Patiënten die vanuit de Huisartsenpost Westland met spoed doorverwezen moeten worden, zullen vanaf nu middels een digitale spoedmelding bij de meldkamer van de ambulancedienst RAV Haaglanden aangemeld worden. Zo krijgen medewerkers van de meldkamer sneller zicht op de spoedsituatie. Deze samenwerking is bovendien het eerste koploperproject van het landelijke programma 'Met spoed beschikbaar' waar de meldkamer van een ambulancedienst bij betrokken is.

Het is geen nieuws dat in een acute spoedsituatie elke seconde telt. Die slogan is al vele (tientallen) jaren dé lijfspreuk van ambulancediensten, SEH's en 112-diensten. Digitale spoedmeldingen en -gegevensuitwisseling tussen ambulancediensten en ziekenhuizen maken de overdracht van patiënten een stuk eenvoudiger en nauwkeuriger. Zorgverleners op SEH's en in de ziekenhuizen kunnen zich zo beter voorbereiden op de situatie van de patiënt die met spoed naar hun onderweg is.

Digitale spoedmeldingen

De digitale spoedmeldingen zorgen er met andere woorden voor dat de zorg rondom de patiënten sneller georganiseerd kan worden. "Als we deze spoedmelding digitaal binnenkrijgen, hebben wij direct inzicht in alle relevante informatie over de patiënt in de acute situatie. Wat is er gebeurd en hoe is de patiënt er nu aan toe? Op die manier kunnen wij veel sneller en beter de vervolgzorg coördineren, zodat de patiënt bijvoorbeeld snel naar een ziekenhuis wordt gebracht waar een bepaald specialisme aanwezig is”, vertelt Enrico Heijmen, Coördinator Kwaliteit & Informatiemanagement van RAV Haaglanden.

Een ander groot voordeel is dat er door de digitalisering van de meldingen geen dubbele administratie meer bijgehouden hoeft te worden. “Dit is wat ons betreft een belangrijke stap in de digitalisering van de spoedzorg. Wij zijn dan ook blij met deze samenwerking met de meldkamer van RAV Haaglanden. Met de vernieuwde spoedmelding stuurt de HAP de gegevens van de patiënt digitaal door. Deze gegevens zijn dan direct beschikbaar bij de meldkamer, waar dat voorheen opnieuw ingevoerd moest worden. Het geeft tijd- en kwaliteitswinst", aldus Mark van Lier, directeur HAP Westland.

Met de samenwerking tussen HAP Westland en de meldkamer van de ambulancedienst RAV Haaglanden is dit het eerste koploperproject binnen het programma 'Met spoed beschikbaar' waar de meldkamer van een ambulancedienst aan deelneemt.

Met spoed beschikbaar

De afgelopen maanden zijn binnen het landelijke programma 'Met spoed beschikbaar' al een diverse nieuwe koploperprojecten gestart, onder andere in Groningen en de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze koploperprojecten zijn projecten met regionale samenwerkingsverbanden van spoedzorgaanbieders die, samen met hun ICT-leveranciers, de digitale uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de acute zorg naar een hoger niveau willen tillen.

Het programma Met Spoed Beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met realisatie van digitale uitwisseling van gegevens. De branche- en beroepsorganisaties van spoedzorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.