Digitale toegankelijkheid website VieCuri krijgt weer Drempelvrij-keurmerk

12 november 2018
Digitale-toegankelijkheid
Passende Zorg
Nieuws

Het Venlose VieCuri heeft opnieuw goedkeuring binnengehaald voor de toegankelijkheid van de website van het ziekenhuis. Volgens het Drempelvrij-keurmerk is het een site waarbij men snel vindt wat ze zoeken en die goed toegankelijk is voor mensen met een visuele of auditieve beperking.

Het is de derde keer op rij dat VieCuri het keurmerk krijgt. VieCuri is naar eigen zeggen nog steeds het enige ziekenhuis in Nederland dat het keurmerk mag voeren. Voorbeelden van digitale toegankelijkheid zijn: voldoende kleurcontrast bij teksten, ondertiteling bij filmpjes en het kunnen bedienen van een website zonder muis. De website VieCuri.nl is door Stichting Accessibility (expertisecentrum voor toegankelijke ICT) onder de loep genomen. Er is gekeken of de site voldoet aan de zogenaamde Webrichtlijnen. Dit biedt de garantie dat iedereen er gebruik van kan maken, ongeacht welke beperking iemand heeft (bijvoorbeeld blind, doof of slechtziend). VieCuri zet zich in om een gastvrij ziekenhuis te zijn. Een toegankelijke website is hier onderdeel van.

Eigen zorg digitaal regelen

Het idee achter toegankelijker websites is is dat patiënten steeds meer hun eigen zorg digitaal regelen, maar voor de 300.000 blinden en slechtzienden en de 1,3 miljoen doven en slechthorenden die Nederland telt, blijkt dat lastig. Niet alleen blinden hebben problemen als een website niet goed is gebouwd, waardoor hun schermleessoftware niet goed werkt. Ook slechtzienden kunnen problemen krijgen als het contrast tussen de achtergrond en de tekst niet groot genoeg is. Filmpjes met uitleg over medicijngebruik die niet zijn ondertiteld, zijn niet nuttig voor doven. VieCuri stelt aan verdere verbetering te werken. Behalve dat de website volledig drempelvrij is, vindt het ziekenhuis het belangrijk dat de komende tijd ook de toegankelijkheid van andere digitale communicatiemiddelen verbeterd wordt, zoals het patiëntenportaal MijnVieCuri en diverse apps (onder meer de Behandelapp).

Digitale toegankelijkheid

Afgelopen maart stelden minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) en Arie Slob (OCW) dat het niet de taak van de overheid is om in de gaten te houden of elke zorgwebsite voldoet aan eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Zorginstellingen hebben een eigen verantwoordelijkheid bij digitale toegankelijkheid, aldus de bewindslieden in een Kamerbrief. GroenLinks-Tweede Kamerlid Westerveld wilde destijds weten wat de overheid wel kon of wilde doen om toegankelijkheid te faciliteren. Zij reageerde onder meer op een studie van Stichting Accessibility in januari 2018. Daaruit bleek dat digitale toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking nog onvoldoende geregeld in de zorgsector. In het recent verschenen ICT&health 5 vertelde Ron Beenen, programmamanager van Stichting Accessibility, dat zo'n 15 procent van de bevolking niet of onvoldoende profiteert van digitalisering. Zeker in het licht van plannen om elke Nederlander via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) toegang te geven tot diens medische gegevens - en daarmee meer regie over de eigen gezondheid - is het volgens Beenen vreemd dat er geen rekening wordt gehouden met de meest kwetsbare mensen. Overigens loopt er sinds september vanuit het Informatieberaad Zorg een open consultatie met de vraag of de standaarden voor digitale toegankelijkheid moeten worden opgenomen in de basisinfrastructuur van de zorg.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!