Digitale tool voor snellere diagnose cognitieve problemen

20 februari 2020
tablet-1075790_960_720
Apps
Nieuws

Multiple Screener is een nieuwe tool die gebruikt wordt voor de cognitieve screening MS-patiënten. Deze nieuwe test wordt op een iPad afgenomen. Onderzoek heeft al uitgewezen dat de scores op Multiple Screener goed overeenkomen met die uit de standaard papieren tests. Door eventuele cognitieve problemen bij MS patiënten in een vroegtijdig stadium diagnostiseren kan een neuroloog op tijd daarover in gesprek gaan met de patiënt.

MS patiënten hebben vaker last van cognitieve problemen. Denk daarbij aan problemen met aandacht, concentratie en geheugen. Een goede begeleiding kan voorkomen dat het dagelijks functioneren belemmerd wordt. Een vroegtijdige diagnose van cognitieve problemen, door middel van een snelle en betrouwbare test, speelt daarbij een cruciale rol.

Diagnose in een kwartier

Multiple Screener is een iPad app waarmee drie cognitieve testen afgenomen kunnen worden. Die brengen de meest voorkomende cognitieve problemen van MS patiënten in kaart. Dit zijn de snelheid van denken en informatieverwerking, het verbale geheugen en het visuospatiële (ruimtelijk) geheugen. De tests kunnen zonder testleider gemaakt worden en duren in totaal ongeveer een kwartier.

Onder leiding van neurowetenschapper Hanneke Hulst heeft een team, waaronder zestien MS patiënten, de gebruiksvriendelijkheid van Multiple Screener onderzocht. Daarbij werd onder andere gekeken naar de begrijpelijkheid, uitvoerbaarheid en het zelfstandig gebruik van de iPad test.

In totaal zijn 60 controles afgenomen. Die werden zowel op papier, de conventionele testwijze, als digitaal, met de Multiple Screener tool, uitgevoerd. De overeenkomst tussen de resultaten van beide testvormen werd binnen het onderzoek als 'goed tot excellent' beoordeeld.

Naar volgende fase

Daarnaast is Multiple Screener voor het bepalen van de zogenoemde norm-scores ook nog door 236 gezonde mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met verschillende opleidingsniveaus getest. De norm-score worden vergeleken met de scores van MS-patiënten om mede te kunnen bepalen hoe het met de cognitieve vaardigheden van MS-patiënten gesteld is.

De resultaten van het onderzoek hebben ertoe geleid dat Multiple Screener in de volgende fase ingezet kan worden in het ziekenhuis. De tool biedt neurologen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een indruk krijgen over de cognitieve functies de patiënt. Bovendien kan door een vroegtijdige diagnose van cognitieve problemen sneller een adequate behandeling gestart worden.

Vorig jaar werd bekend dat wetenschappers van het MIT een AI-model ontwikkeld hebben waarmee een klinisch significante cognitieve achteruitgang bij Alzheimer patiënten voorspeld kan worden.

Het Multiple Screener onderzoek is onlangs gepubliceerd in de US National Library of Medicine.