Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale uitwisseling patiëntgegevens bij Meander

Meander Medisch Centrum is als een van de eerste ziekenhuizen in haar regio (Amersfoort) gestart met de digitale uitwisseling van patiëntgegevens tussen het ziekenhuis en partnerorganisaties. Zo kunnen beelden en bijbehorende verslagen van een patiënt sneller aangeleverd worden bij andere zorgverleners. De eerste digitale gegevenskoppeling is gerealiseerd met het UMC Utrecht. Voor de digitale gegevensuitwisseling wordt gebruik gemaakt van het XDS-platform.

Ziekenhuizen, en dus ook het Meander Medisch Centrum sluiten steeds meer regionale samenwerkingsverbanden. Daarbinnen vindt multidisciplinair overleg plaats tussen medisch specialisten over de behandeling van een patiënt. Daarvoor is het belangrijk dat de verschillende instellingen en medisch specialisten snel en eenvoudig, via digitale uitwisseling, over alle relevante patiëntgegevens, zoals beelden en verslagen, kunnen beschikken.

Op dit moment worden die gegevens nog vaak handmatig verstuurd, via een ouderwetse fax, CD of DVD. Behalve dat het versturen van gegevens per post lang duurt komt, is dit ook een arbeidsintensief proces. Het, veilig, digitaal uitwisselen van patiëntgegevens is een ontwikkeling die bij meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt ingezet.

Digitale uitwisseling patiëntgegevens

In de regio Amersfoort is het Meander Medisch Centrum als eerste ziekenhuis gestart met het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens met het UMC Utrecht. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd XDS-platvorm. Daar kunnen zorginstellingen veilig digitaal gegevens uitwisselen met andere zorginstellingen die een XDS-platform hebben. Voordat patiëntgegevens uitgewisseld mogen worden is uiteraard wel de toestemming van de patiënt nodig.

“Op dit moment moeten secretaresses ter voorbereiding van bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg met een andere ziekenhuis veel handmatige handelingen verrichten om documenten beschikbaar te stellen. Met de ingebruikname van het XDS-platform kan dit met enkele muiskliks. Dit levert echt een voelbare winst voor zorgverleners op. Gezondheidszorg is netwerkzorg. XDS vormt de infrastructuur waarmee de professionals enorm gefaciliteerd worden in het beschikken over tijdige, integere en leesbare informatie om nog betere zorg te leveren”, vertelt Anesthesioloog Nico Feenstra die nauw betrokken is bij het project.

Doorontwikkeling en toekomst

Momenteel kan het Meander Medisch Centrum alleen nog documenten, zoals brieven en verslagen, via het systeem uitwisselen, Het delen van beelden zal op korte termijn mogelijk zijn, maar in eerste instantie alleen met het UMC Utrecht, waarmee de XDS-koppeling al gerealiseerd is. In een latere fase zullen ook andere organisaties aangesloten worden.

In december maakten Nederland en Duitsland bekend dat de grensregio’s van beide landen de uitwisseling van patiëntgegevens ook gaan digitaliseren. Momenteel ligt ook het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) voor advies bij de Raad van State. De verwachting is dat het wetsvoorstel in de loop van dit kwartaal (Q1 2020) kan worden ingediend.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen