'Digitale vaardigheid vraagt om digitale aardigheid'

16 mei 2023
digivaardigheid
Digitalisering
Nieuws

Boerhof en Slagter leggen uit dat GGZ Drenthe zich al voorbereidt op deze ontwikkeling. De inzet van digitale middelen zal steeds crucialer worden. Het is daarom van groot belang dat zorgmedewerkers bekwaam worden in het omgaan met deze middelen en hun digitale vaardigheden vergroten. Naarmate medewerkers digitaal vaardiger zijn, komt er meer tijd beschikbaar voor zorgtaken.

Digitale vaardigheden

Uit een zelfscan bleek dat tien tot twintig procent van de medewerkers onvoldoende digitale vaardigheden heeft om klaar te zijn voor de toekomst. Boerhof zegt dat dit komt doordat veel zorgmedewerkers niet zijn opgegroeid met digitale middelen, waardoor ze het gevoel hebben dat ze achterlopen. De snelle veranderingen op digitaal gebied maken het voor hen steeds moeilijker om bij te blijven als ze de basisvaardigheden nog niet beheersen.

Stress verminderen bij medewerkers

Boerhof en Slagter stellen dat dit vaak leidt tot gevoelens van schaamte bij deze groep zorgmedewerkers. Zij zien echter dat het niet alleen ouderen zijn die moeite hebben met digitale middelen. Het feit dat jongeren bijvoorbeeld handig zijn met een smartphone, betekent niet dat zij automatisch ook goed overweg kunnen met de digitale middelen die nodig zijn in de zorg. Uit een onderzoek van de Coalitie Digivaardig in de zorg, uitgevoerd in het begin van 2021, bleek dat toentertijd ongeveer twintig procent van de medewerkers in de ggz zichzelf beschouwde als een digitaal starter.

Boerhof en Slagter constateren dat het gebrek aan digitale vaardigheden vaak stress oplevert bij medewerkers. Slagter: “Ik sprak laatst iemand die zei dat ze niks met computers had. Wanneer er iets op de computer moest gebeuren, betekende dat dat er altijd iemand anders in de buurt moest zijn om dat te doen. Dat ze hierin afhankelijk was van haar collega’s, gaf toch spanning in haar werk.”

Digitaal aardig en vaardig

Beiden streven ernaar dat digitale middelen als ondersteunend worden ervaren en benadrukken dat dit afhankelijk is van iemands digitale vaardigheden. Digitale vaardigheden zijn niet alleen handig op het werk, maar ook in het privéleven. Het doel is om de stress, die voortkomt uit een gebrek aan digitale vaardigheden bij medewerkers, te verminderen. Daarom hebben ze een plan opgesteld om zowel digitaal vaardig als digitaal aardig te zijn als organisatie.

Digitaal vaardig zijn betekent dat je de basiskennis hebt om nieuwe instructies of trainingen goed te kunnen volgen, inclusief kennis van digitale terminologie en het kunnen vinden van de juiste applicaties op de computer. Digitaal aardig zijn, houdt in dat de organisatie medewerkers prettig ondersteunt op digitaal gebied, bijvoorbeeld door te zorgen voor gebruiksvriendelijke applicaties. Slagter en Boerhof adviseren collega’s bij verschillende projecten over hoe ze digitaal aardig kunnen zijn, bijvoorbeeld door technische informatie begrijpelijk uit te leggen. Dit draagt bij aan het verkleinen van de digitale kloof tussen medewerkers.

Sinds vorig jaar is er bij de BeterDichtbij Academie een zelfscan genaamd 'digitaal contact' geïntroduceerd. Die kan helpen om die digitale kloof te dichten omdat zorgprofessionals zo snel kunnen zien hoe het met hun digitale vaardigheden is gesteld in vergelijking met anderen.

Studenten helpen mee

Om de digitale vaardigheden van medewerkers te verbeteren, worden er diverse webinars en trainingen aangeboden. Voor medewerkers die nog weinig digitale vaardigheden hebben, wordt een persoonlijk traject opgezet. Bij grote veranderingen wordt gekeken naar de beste manier om medewerkers te ondersteunen tijdens de overgang. Een voorbeeld hiervan is het inhuren van studenten van Student aan Bedrijf, die medewerkers assisteren bij de overgang naar de nieuwe digitale werkomgeving en Office365.

Deze studenten zijn beschikbaar op verschillende tijdstippen, inclusief avonden en nachtdiensten, om medewerkers te helpen bij het doorlopen van stappen. De studenten bieden hun ondersteuning zowel tijdens als na de implementatie, totdat medewerkers de nieuwe vaardigheden echt onder de knie hebben.