GGz Centraal wil digivaardigheid medewerkers verbeteren

9 december 2021
Dokter-digitaal
GGZ
Nieuws

Een onderzoek, begin 2021, van de Coalitie Digivaardig in de zorg, toonde destijds aan dat ongeveer een op de vijf medewerkers in de ggz zichzelf ziet als digitaal starter. Dat was voor GGz Centraal aanleiding om met digitale vaardigheden aan de slag te gaan. Onlangs werd het programma 'Digitaal voor Allemaal' afgetrapt met een typchallenge. Naar aanleiding van die challenge meldden zich 40 medewerkers aan voor de training smart typen.

De digitale transitie die de zorg momenteel doormaakt vergroot ook de behoefte aan digivaardige werknemers. Het onderzoek van de Coalitie Digivaardig in de zorg, die binnenkort een nieuwe voorzitter mogen verwelkomen, toonde aan dat op het gebied van digivaardigheid ook binnen de ggz nog volop werk te verzetten is.

Als voorbereiding werden medewerkers van GGz Centraal opgeroepen zich aan te melden voor een klankbordgroep digitale vaardigheden. Daar werd hen gevraagd waar ze precies tegenaan liepen en waar ze hulp bij konden gebruiken. De uitkomsten en adviezen van de klankbordleden werden meegenomen in de verdere opzet van het project ‘Digitaal voor Allemaal.

Werken aan digivaardigheid

GGz Centraal wil met 'Digitaal voor Allemaal' de digivaardigheid van alle medewerkers verbeteren, ongeacht hun huidige kennis van digitale vaardigheden. Medewerkers die digitaal vaardiger zijn, kunnen niet alleen hun werk beter uitvoeren, zij hebben doorgaans ook meer plezier in hun werk. Het stelt hen tevens in staat het werk efficiënter en effectiever uit te voeren, waardoor zij een betere invulling geven aan de zorg voor cliënten. Bijkomend doel van het project is het aansporen, inspireren en motiveren van medewerkers om een cursus, opleiding of andere leeractiviteit te volgen die hen helpt om digitale vaardigheden te verbeteren.

"Het is voor medewerkers belangrijk om digitaal fit te zijn: enerzijds om stress te voorkomen en anderzijds om snel in te kunnen spelen op nieuwe systemen. Digitaal fit zijn is groter dan je denkt. Je hebt digitale vaardigheden niet alleen nodig in je werk: ook in je privéleven speelt digitalisering een steeds grotere rol", vertelt Anja van de Poll. Zij is GGz Centraal onder andere de verantwoordelijk projectleider van het programma ‘Digitaal voor Allemaal’.

Binnen GGz Centraal heeft Digitaal voor Allemaal een intranet website. Daar worden veel veel tips en tricks over digitaal fit zijn gedeeld. Daarnaast bezoekt het projectteam allerlei werkoverleggen om daar met collega’s in gesprek te gaan en de noodzaak van digitale fitheid onder de aandacht te brengen. De organisatie zoekt naar manieren om digitalisering nog meer tot leven te brengen. Het inzetten van digicoaches lijkt een goed uitgangspunt te zijn om het uiteindelijke doel te behalen.