Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale verzending medicatieoverzichten in Friesland

De meeste meditatievoorschriften van de Friese ziekenhuizen en Revalidatie Friesland worden vanaf begin volgend jaar digitaal verstuurd naar apotheken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle medicatieoverzichten digitaal verstuurd worden. Stichting GERRIT ondersteund de zorgaanbieders met de ingebruikname van de veilige ICT-omgeving waarin recepten via het Landelijk Schakelpunt (LSP) worden verzonden. Het Friese project is onderdeel van het landelijk Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om de samenwerking formeel te regelen hebben de Friese ziekenhuizen, Revalidatie Friesland, GERRIT, het LSP platform Fryslân, de Friese Apothekersvereniging en de Stichting Apotheekhoudend Huisartsen Friesland een convenant ondertekend. De invoering van het digitaal verzenden van meditatieoverzichten zal binnen de samenwerking gefaseerd uitgerold worden, maar begin 2021 zal dat naar verwachting voor de meeste medicatieoverzichten al ingeregeld zijn.

Exit papieren medicatieoverzichten

Voordat meditatieoverzichten digitaal verzonden kunnen worden moet het een en ander voorbereid worden. Wettelijk gezien moet een recept bijvoorbeeld voorzien zijn van de handtekening van de voorschrijvend arts. Daarom worden recepten doorgaans per fax verstuurd vanuit het ziekenhuis naar de apotheek. Of op papier meegegeven met de patiënt. Een werkwijze met nogal wat nadelen.

De wettelijk verplichte handtekening wordt nu vervangen door een digitale authenticatie van het recept. Daardoor kan het digitaal verzonden medicatieoverzicht als volwaardig behandeld worden. Voor het uitwisselen van het digitale medicatievoorschrift wordt uitgegaan van het gebruik van de geldende informatiestandaard Medicatieproces van het LSP. Doordat het LSP als infrastructuur voor het delen van medicatiegegevens wordt gebruikt, is de uitwisseling betrouwbaar.

Het digitaal versturen van recepten en medicatioverzichten heeft een positieve invloed op de medicatieveiligheid omdat er geen gegevens meer (handmatig) overgetypt moeten worden. Dat verkleint de kans op fouten bij de uitgifte van medicijnen. Stichting GERRIT zorgt ervoor dat verschillende automatiseringssystemen van de zorgaanbieders de gegevens betrouwbaar kunnen uitwisselen en helpt bij ingebruikname.

Patiënt merkt weinig van verandering

“Voor de patiënt is het een verandering die grotendeels achter de schermen plaatsvindt, maar die het de patiënt wel gemakkelijker maakt zijn medicijnen in huis te krijgen. Een papieren medicatievoorschrift is niet meer nodig. Praktisch gesproken gaat de patiënt straks uit het ziekenhuis naar huis. Het medicatievoorschrift is dan al bij de apotheek. De patiënt kan in veel gevallen de medicatie op weg naar huis ophalen bij de poliklinische apotheek in het ziekenhuis of de apotheek of apotheekhoudend huisarts in eigen wijk of dorp”, vertelt Joke Anna Loonstra, projectleider in het MCL en voorzitter medicatiewerkgroep VIPP Fryslân.

Medicatieveiligheid is een belangrijk onderwerp. Zeker nu steeds meer zorg op afstand geleverd wordt. Het digitaal versturen van recepten en medicatieoverzichten is een prima ontwikkeling. Een ander voorbeeld zijn de slimme pillendoosjes en medicijndispensers. Daarmee kunnen artsen en verpleegkundigen op afstand, en geautomatiseerd, een oogje in het zeil houden om er zeker van te zijn dat patiënten de juiste medicatie op de juiste momenten innemen.

KPN health

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen