Digitale vragenlijst bereidt arts en patiënt beter voor op afspraak

19 april 2022
consult-assistent-FlevoZiekenhuis
Digitalisering
Nieuws

Het Flevoziekenhuis is gestart met een digitale manier om patiënten die een afspraak hebben op de KNO-poli voor te bereiden. Deze patiënten worden voorafgaand aan de afspraak gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Met de informatie die zij zo verstrekken kunnen zowel de patiënt als de zorgverlener zich beter voorbereiden. Dat zorgt ervoor dat er tijdens de afspraak zelf meer tijd is om samen tot de beste zorg te komen.

Waneer patiënten een afspraak hebben met een zorgverlener in het ziekenhuis dan start het gesprek meestal met een aantal (algemene) vragen betreffende de actuele gezondheidstoestand, en klachten, van de patiënt. Voor een arts of specialist zijn die gegevens van groot belang bij het bepalen van een behandeling of het vervolgtraject van de zorgverlening. De introductie van de digitale vragenlijst, zoals het Flevoziekenhuis die nu voor de KNO-afdeling ingevoerd heeft, kan daar een flinke bijdrage aan leveren.

"Voor mij helpt het enorm om vooraf aan de afspraak geïnformeerd te zijn over hoe mijn patiënten hun klacht ervaren en wat hun hulpvraag is. Hier kan ik direct het gesprek op aanpassen”, aldus KNO-arts Carlijn Holland van het Flevoziekenhuis.

Digitale vragenlijst invullen

Wanneer een arts of zorgverlener kort voordat de afspraak plaatsvindt over deze informatie kan beschikken dan kan hij of zij beter voorbereid het gesprek aanvangen. Datzelfde geldt voor de patiënt. Door vooraf een aantal vragen te beantwoorden wordt de patiënt zelf ook getriggerd om over zijn gezondheidstoestand en de eventuele klachten na te denken.

Om dit te bewerkstelligen is de afdeling KNO van het Flevoziekenhuis daarom nu gestart met het versturen van een digitale vragenlijst, ConsultAssistent genaamd, naar patiënten die binnenkort een afspraak op die afdeling hebben. De vragenlijsten gaan over de gezondheid, gezondheidsklachten en verwachtingen van de patiënt. De vragenlijsten kunnen thuis, op het gemak, ingevuld worden.

De behandelend arts of zorgverlener kan de antwoorden van de patiënt in het ziekenhuis, voorafgaand aan de afspraak, vervolgens inzien. Artsen kunnen zich zo dus beter voorbereiden op het gesprek, omdat zij vooraf meer informatie hebben over de hulpvraag van een patiënt. Dat helpt om patiënten sneller en beter te helpen.

Breder inzetten

De eerste ervaringen met de digitale vragenlijsten zijn, van zowel artsen als patiënten, zeer positief. Op dit moment wordt ConsultAssistent alleen nog ingezet op de afdeling KNO. Het Flevoziekenhuis is echter van plan om de digitale vragenlijsten in de (nabije) toekomst ook op andere afdelingen te introduceren.

Over de veiligheid en privacy van de vragenlijsten en de opslag van gegevens hoeven patiënten zich geen zorgen te maken, zo stelt het ziekenhuis. ConsultAssistent voldoet aan de strengste normen over opslag en verwerking van medische gegevens. Het invullen is overigens niet verplicht, maar, zoals reeds gemeld, helpt het enorm om sneller tot een goed gesprek te komen.

Digitale vragenlijsten ter voorbereiding op afspraken worden al langere tijd ingezet binnen de zorg. Tijdens de coronapandemie is de meerwaarde van deze oplossing extra doorgedrongen. Veel huisartsenpraktijken en ziekenhuizen maakten tijdens de lockdowns en de geldende contact beperkende maatregelen met name gebruik van digitale vragenlijsten als een vorm van online triage en om er zeker van te zijn dat patiënten die voor een afspraak naar de praktijk of poli reisden, geen COVID-19 ziekteverschijnselen hadden.