Digitale zorg essentieel bij ontwerp Europese hartfalenzorg

ma 3 april 2023 - 06:58
hart
Monitoring
Nieuws

Nederlandse partijen werken samen aan een ontwerp voor de toekomstige hartfalenzorg in drie Europese regio's. Digitale zorg zal hierbij grootschalig worden ingezet. Ziekenhuizen UMC Utrecht en Gelderse Vallei werken hierbij samen met het zorginnovatiebedrijf Medicine Man. Deze drie partners werden voor dit project uitverkoren door het Europese TIQUE programma.

Het Nederlandse consortium wordt geleid door Medicine Men, dat de ontwikkelaar van het Viduet telemedicine platform is. Binnen het Europese Horizon2020 programma hadden de drie Europese regio’s Catalonië, Avellino en Västerbotten, onder de naam TIQUE, een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe vorm van regionale hartfalenzorg. Doelen van TIQUE zijn om hartpatiënten zoveel mogelijk eigen regie te geven en zoveel mogelijk te ondersteunen met digitale technologie. Denk daarbij onder meer aan thuismeten, e-learnings, beslissingsondersteuning, virtual care centers, chatbots en apps.

Ervaring met thuismonitoring

In Nederland hebben ziekenhuizen de laatste jaren grote stappen gezet in het thuismonitoren van hartfalen, thuismeten en bijbehorende digitale oplossingen. Het UMC Utrecht onderzocht de afgelopen jaren bijvoorbeeld, samen met 28 andere ziekenhuizen, wanneer telebegeleiding bij patiënten met hartfalen effectief is. Zowel in Utrecht UMC als Gelderse vallei wordt thuismonitoring bij hartfalen ook al langere tijd in de praktijk met succes ingezet.

Medicine Men in Bunnik, de derde partij die bij het ‘Europese ontwerp Hartfalen’ betrokken is, bouwt sinds 2015 zelfzorg toepassingen die gefocust zijn op patiënten met een chronische ziekte en/of thuisbewaking behoeven. Hun Viduet-platform is ontwikkeld om zorgverleners handvatten te bieden om hun patiënten, cliënten en revalidanten optimaal op afstand te ondersteunen en te monitoren. Dit platform wordt ingezet binnen ziekenhuizen, huisartspraktijken, thuiszorg en netwerkzorg voor alle chronische ziekten.

Werken aan integrale hartfalenzorg

Met al die virtuele ervaring is het logisch dat deze drie partijen uiteindelijk uitverkoren zijn voor het maken van het ontwerp voor de toekomstige integrale hartfalenzorg in de drie regio’s in Spanje, Italië en Zweden. Hier zullen hartfalenpatiënten in alle fases van hun ziekte straks begeleiding krijgen, die waar mogelijk wordt ondersteund met digitale technologie. Ziekenhuis Gelderse Vallei zal in de volgende fase, met ondersteuning van het UMC Utrecht, onderdelen van het nieuwe ontwerp in de eigen regio gaan testen. De opgedane kennis kan later ook gebruikt worden voor verbetering van de Nederlandse hartfalenzorg.

Prof. Pim van der Harst, hoofd afdeling Cardiologie van het UMC Utrecht licht toe: “TIQUE is voor ons interessant en belangrijk, omdat het ons de mogelijkheid biedt om patiënt, eerste-, tweede- en derdelijns zorg te koppelen. Hiernaast doen we kennis op over de manier waarop andere landen deze problematiek benaderen en biedt het mogelijkheden om deze integrale persoonsgerichte benadering uiteindelijk ook in de hartfalenzorg in Nederland in te zetten.”

Ook Paul de Vries, Projectleider eHealth en innovatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei, is goed te spreken over de samenwerking. “Wij werken in de regio Gelderse Vallei samen met verschillende organisaties. Dat is soms complex. Daarom staan we open voor slimme digitale oplossingen voor patiënt en naasten en om de samenwerking tussen zorgverleners in onze regio te versterken. Het TIQUE ontwerp kan daarvoor een basis zijn.”