Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale zwangerschapskaart komt dichterbij

Sinds de lente van 2021 werken VIPP Babyconnect, MedMij en Nictiz aan een digitale versie van de zwangerschapskaart. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waar zwangere vrouwen alle informatie over hun zwangerschap kunnen bundelen en teruglezen. Om deze digitale integrale zwangerschapskaart weer een stap dichterbij te brengen zijn eindgebruikers bij het proces betrokken en praktijktoetsen uitgevoerd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De wens om de zwangerschapskaart niet meer op papier maar digitaal, eenvoudig en laagdrempelig, te kunnen inzien, via een PGO, is vooral ook afkomstig van cliënten zelf. De papieren zwangerschapskaart was altijd afkomstig van één zorgverlener, de verloskundige. Dankzij VIPP Babyconnect is het mogelijk om de gegevens uit meerdere bronnen, zoals verloskundige, gynaecoloog en kraamzorg, te verzamelen en digitaal beschikbaar te maken. Dit is de zogenoemde ‘Integrale Zwangerschapskaart’.

Digitale zwangerschapskaart

Bij de inrichting van deze digitale zwangerschapskaart wordt rekening gehouden met de eisen, wensen en verwachtingen van eindgebruikers. Zij zullen daarnaast ook betrokken worden bij de uiteindelijke functionele tests. Met de inzichten en bevindingen die daaruit naar voren komen wordt de gegevensdienst gevalideerd of verder geperfectioneerd. Maar de input kan ook aanleiding geven tot uitbreiding middels andere mogelijke gegevensdiensten.

Om de wensen van de eindgebruikers te kunnen realiseren wordt samengewerkt met een aantal PGO-leveranciers. Zij hebben de theorie van de uitwisseling in detail beschreven in een paper-PoC. Vervolgens is met deze PGO-leveranciers een praktijktest, proof-of-concept, uitgevoerd. Daarbij is veel kennis opgedaan die nodig is om de gegevensdienst waar nodig verder te beproeven en te corrigeren of te verbeteren.

Beschikbaarheid eerste gegevensset

Binnenkort zal de eerste beperkte, stabiele, gegevensset binnen de PGO’s beschikbaar komen. Hierin zitten (medische) kerngegevens van de zwangere vrouw en haar kind vanuit de verloskunde, gynaecologie en echoscopie. In de volgende versie zullen ook de gegevens van de kinderarts en kraamzorg beschikbaar komen.

“Deze gegevensdienst is complexer dan de gegevensdiensten die we tot nu toe hebben geïmplementeerd. Er zit veel afhankelijkheid tussen resources en het gaat om veel informatie. Een mooie puzzel hoe dit op te halen en op een geschikte wijze te presenteren aan de gebruiker”, zo stellen de deelnemende PGO-leveranciers.

Binnenkort zal de testfase worden afgerond. Na het verwerken en doorvoeren van de laatste verbeteringen komt het laden van zwangerschapsgegevens in de PGO steeds dichterbij.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen