Digitaliseringsslag moet kwaliteit hulmiddelenzorg ondersteunen

11 december 2017
ICTH-diabetes-vrouw-handen-1450
Patiënt
Nieuws
Bij de vertaalslag van het kader naar de dagelijkse praktijk zijn inmiddels al stappen gezet, zo meldt Zorginstituut Nederland. Alle partijen zetten in op een digitaliseringsslag, onder andere de ontwikkeling van een online voorschrijftool. Tijdens de bijeenkomst in november is afgesproken gezamenlijk te onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van noodzakelijke indicatoren om de kwaliteit van hulpmiddelenzorg in de toekomst te kunnen meten.

Opdracht van VWS

De invoering van het kwaliteitskader is de uitkomst van een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder de noemer  ‘Maak de hulpmiddelenzorg merkbaar beter’. Begin 2016 zijn patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten van hulpmiddelen samen met het ministerie en Zorginstituut Nederland er mee aan de slag gegaan.

Het resultaat tot dusverre bestaat uit het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, met drie specifieke modules voor:

  1. Continentiezorg
  2. Stomazorg
  3. Diabeteszorg

Deze modules zijn allemaal in 2017 ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut. Zorgverzekeraars kunnen dit gebruiken bij de zorginkoop voor 2018.

Doelmatige zorg

Het generieke kwaliteitskader en de modules beschrijven aan welke (algemene) vereisten hulpmiddelenzorg moet voldoen. Voor alle vier geldt dat ze bijdragen aan goede, doelmatige zorg met goede informatievoorziening voor de patiënt, zodat die betere keuzes kan maken.

Het Zorginstituut heeft de ontwikkeling en registratie van het kader en de modules begeleid en alle betrokken partijen ondersteuning geboden. Bij de vertaling naar de praktijk neemt kenniscentrum Vilans in 2018 de regierol over. Het Zorginstituut blijf als kennispartner betrokken. Dit is in lijn met de doelstellingen van het Zorginstituut om burgers breed te informeren over zorg en de zorg steeds verder te verbeteren.