Drentse zorgorganisaties sluiten aan bij Anders werken in de Zorg

15 september 2023
Senior Couple Using Digital Tablet At Home
Samenwerking
Nieuws

Zestien Drentse ouderenzorgorganisaties willen de grote vraagstukken in de ouderenzorg op een andere, deels digitale manier gaan aanpakken. Onder het motto ‘Ouder worden in de toekomst? Dat doen we samen én anders’, bundelen de organisaties hun kennis en krachten met elkaar en met inwoners, burgerinitiatieven, organisaties en overheden in de regio.

De 16 organisaties zijn nu aangesloten bij het landelijk initiatief met de naam ‘Anders Werken in de Zorg’. Vorig jaar zijn drie van de nu deelnemende Drentse VVT-aanbieders hiermee al van start gegaan: Treant, Tangenborgh en Noorderboog. De naam van het programma geeft al aan dat de zorg voor ouderen de komende jaren anders moet worden ingericht. Het aantal ouderen verdubbelt de komende decennia namelijk. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgmedewerkers af, waardoor op dezelfde wijze blijven werken geen optie is.

Meer inzet zorgtechnologie

Eén van de mogelijke oplossingsrichtingen is een verhoogde de inzet van zorgtechnologie waarmee de levenskwaliteit van ouderen wordt verhoogd en de werkdruk van (zorg)professionals wordt verlaagd. Voorbeelden zijn heupairbags, (digitale) medicijndispensers, hulpmiddelen om steunkousen aan te trekken en de inzet van slim incontinentiemateriaal.

In veel gevallen is er al zorgtechnologie beschikbaar en vaak al in pilots uitgeprobeerd. Alleen opschaling is nog vaak een probleem. De nu aangekondigde samenwerking moet daar voor Drenthe in faciliteren. Doel van het landelijke programma ‘Anders Werken in de Zorg’ is namelijk samen optrekken bij de invoering van zorgtechnologieën, om zo de invoering ervan te versnellen. Er wordt geëxperimenteerd met inzet van verschillende zorgtechnologieën, ervaringen worden met elkaar gedeeld en er wordt onderzocht wat wel en niet werkt. Vervolgens voeren de betrokken organisaties alleen de zorgtechnologieën in die snel voor toegevoegde waarde zorgen.

Behoud kwaliteit zorgverlening

Zorgtechnologie speelt een cruciale rol in het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze zorgverlening, stelt VVT-aanbieder Treant op haar website. ‘Door als Drentse ouderenzorgorganisaties samen te werken en ons aan te sluiten bij dit programma, kunnen we van elkaar leren en op een efficiënte manier nieuwe technologieën implementeren. Zo voorkomen we dat iedere organisatie op eigen initiatief hetzelfde wiel uitvindt.’

Elke organisatie gaat de komende tijd een aanpak ontwikkelen om medewerkers, cliënten en mantelzorgers vaardiger te maken in het werken met zorgtechnologie. Dat kan onder meer door de inzet van digicoaches, waarbij ook weer van elkaar geleerd wordt. Ook werken de zorgorganisaties samen met kennispartners als NHL Stenden, Hanzehogeschool, Regiocampus en TZA.

De Drentse deelnemers van Anders Werken in de Zorg zijn: Treant, Noorderboog, Tangenborgh, Zorggroep Drenthe, Icare, Derkshoes, Accoladezorg, NNCZ, Westerkim, ZZWD, Interzorg, Verzorgd Wonen in Exloo, Lentis/Dignis, De Bremhoeve, Sanniek en Zorgzaak.

Over Anders Werken in de Zorg

Het programma ‘Anders werken in de Zorg’ is in 2019 gestart op initiatief van tanteLouise, een ouderenzorgorganisatie uit Bergen op Zoom. Inmiddels is deze beweging doorontwikkeld naar een landelijk programma met meer dan 100 deelnemende organisaties in negen regio’s. Brancheorganisatie Actiz en het ministerie van VWS ondersteunen het programma.