Duurzaamheid centraal in groene OK

22 januari 2024
Green Team OK van het Saxenburgh Medisch Centrum
Duurzaam
Nieuws

Ook in de zorg is duurzaamheid een belangrijk thema. Wereldwijd is de zorgsector namelijk verantwoordelijk voor 5-7% van de CO2-uitstoot. In Nederland is dat zelfs 8%. Het Green Team Ok van het Saxenburgh Medisch Centrum is daarom aan de slag gegaan om te bekijken of het mogelijk is om minder energie, materialen en grondstoffen te gebruiken. Het team heeft een onderzoeksrapport opgesteld over de verduurzaming van het OK-complex van Saxenburgh.

Operatiekamers doen een flinke duit in het zakje wanneer het om veelvuldig verbruik van energie, materialen en grondstoffen gaat. Uit hygiënisch oogpunt worden op de OK veel wegwerpmaterialen gebruikt. Volgens het Green Team zou dat anders kunnen, zo blijkt uit hun onderzoeksrapport. Ook concludeerden ze dat sommige stappen richting ver duurzaamheid relatief eenvoudig te realiseren zijn. Zo is de uitstoot van anesthesiegassen aanzienlijk verminderd door narcose op een andere manier toe te dienen of te werken met low-flow anesthesie. Daarnaast is er een grote stap gezet door het scheiden van afval. Dit vergt aandacht en inzet vanuit verschillende afdelingen in de organisatie.

Hergebruiken

Het Green Team vond wel dat het scheiden van afval minder eenvoudig bleek dan van tevoren gedacht. Het vraagt namelijk om een andere inrichting van het logistieke proces rondom afvalverwerking. Maar inmiddels zijn de collega’s in Saxenburgh gewend om meer afval te scheiden. Andere materialen die voorheen werden weggegooid zijn zogenaamde ‘staplers’.

Grote darmnietmachines die na eenmalig gebruik bij het restafval worden gegooid. Chirurg Menno Raber gebruikt regelmatig een stapler tijdens zijn operaties en is blij met een nieuwe werkwijze. “Door het gescheiden inzamelen van dit instrument, kan 70-80% van de materialen opnieuw worden gebruikt. Ik ben er trots op dat we dit als eerste ziekenhuis in Oost-Nederland doen.” 

Duurzaamheid voor de toekomst

De eerste stappen in de richting van duurzamere zorg binnen Saxenburgh zijn gezet maar de werkgroep ziet nog meer kansen om de OK ‘groener’ te maken en gaat verder met hun plannen. Door het ondertekenen van de Green Deal 3.0 heeft het medisch centrum zich verbonden aan het realiseren van een groenere toekomst van de zorgverlening.

Parallel aan het Integraal Zorgakkoord IZA) en de Green Deal 3.0 voor de zorg, is ook op Europees niveau werk gemaakt van de verplichting voor organisaties om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Hoewel de verplichtingen voor zorginstellingen op dit gebied (nog) niet zo ver gaan als voor bedrijven, krijgen ze ongetwijfeld te maken met deze Europese sturing. Onder andere banken en zorgverzekeraars zullen hen hier sterker op gaan bevragen. Daarom is het belangrijk om samen te werken en hen proactief van de juiste antwoorden te voorzien, is het devies van Deloitte, dat hiervoor ook een routekaart ontwikkelde.