Search
Close this search box.
Search

E-health ggz kan op geld en aandacht rekenen

In de geestelijke gezondheidszorg wordt de komende jaren meer geld gestopt in digitale toepassingen en e-health, zo blijkt in diverse mediaberichten over de vorige week gepubliceerde Miljoenennota 2019. Merendeels betreft het overigens eerder gemaakte afspraken, zoals in het Hoofdlijnenakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg 2019 - 2022

In de nieuwe afspraken rondom de aanpak van de wachttijden is net zoals in de voorgaande begroting afgesproken om de inzet van e-health in de ggz te stimuleren en te investeren in informatievoorziening zoals een verbeterde uitwisseling tussen zorgverleners en hun patiënten. Dit moet er aan bijdragen dat de patiënt veilig over zijn medische gegevens kan beschikken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en kan kiezen met welke zorgverleners hij deze wil delen.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) maakt begin 2018 bekend dat hij hiervoor een met VIPP (digitalisering en standaardisatie informatie-uitwisseling ziekenhuizen) vergelijkbaar stimuleringsprogramma wilde opzetten. Nog dit jaar moet duidelijk worden op welke wijze en voor welke resultaten ggz-instellingen subsidie kunnen aanvragen, stelde minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) in september in antwoorden op Kamervragen.

E-health tegen wachtlijstproblematiek

De inzet van e-health is volgens de Miljoenennota belangrijk om patiënten meer steun te kunnen bieden als zij op de wachtlijst staan en ervoor te zorgen dat de patiënt eerder bij de juiste zorgverlener terecht kan. Hierdoor kan er doelmatiger worden behandeld wat op termijn bijdraagt aan kortere wachttijden. Hiervoor is in de periode 2018–2020 in totaal 50 miljoen euro uitgetrokken, iets dat vorig jaar ook al aangestipt werd

In 2019 staat de totale ggz voor 7,3 miljard op de begroting. Dat is 0,3 miljard méér dan in 2018, en een 0,5 miljard meer dan in 2017. Van die 7,3 miljard neemt de geneeskundige ggz (inclusief de poh-ggz) het grootste deel voor har rekening: 4 miljard. Naar beschermd wonen gaat 1,7 miljard, gevolgd door de jeugd-ggz (1 miljard en de intramurale langdurige ggz (0,6 miljard).

Digitalisering in vorige Miljoenennota

In de Miljoenennota 2018 was er ook al aandacht voor digitale ondersteuning van zorgpartijen in de ggz. Om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg gemakkelijk inzicht te geven in hun gegevens, werd voor 2018 een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld was ook bedoeld voor het stimuleren van e-health en bovengenoemde betere uitwisseling tussen zorgverleners onderling.

Voor de uitvoering van de Agenda gepast gebruik en transparantie werd voor 2018 (net zoals in 2016 en 2017) 12 miljoen euro beschikbaar gesteld, evenals 5 miljoen voor het onderzoeksprogramma ggz via ZonMw.
Ook was er vorig jaar 1 miljoen voor het zorgveld beschikbaar om in 2018 vervolgstappen te zetten op het gebied van een visie op big data in de ggz. De verwachting was dat daar in ieder geval de ethische aspecten van big data en privacy een belangrijke rol zullen spelen.

Stimuleren e-health

Stimulering van e-health vindt ook al een aantal jaren plaats via subsidies van (sinds 2017) het Zorginstituut. Dat geeft ook in 2019 weer geld voor bestaande anonieme e-mental health diensten: 2 miljoen euro. Dergelijke anonieme diensten zijn bedoeld om mensen over de streep te trekken die bang zijn om naar buiten te treden met hun zorgvraag.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Volg jij ons al?