Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

E-health onderwijs essentieel voor eerstelijnszorg

Goed en relevant onderwijs is essentieel voor de integratie van e-health in de eerstelijnszorg. E-health heeft echter nog steegs geen structurele en definitieve plek gekregen in het medisch onderwijs. Daarom hebben aanbieders van Continuing Professional Development” (CPD) samen met leraren uit het medisch onderwijs een opiniestuk geschreven waarin zij diverse aanbevelingen op het gebied van e-health onderwijs doen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In het opiniestuk beschrijven zij wat er nodig is om zorgprofessionals en artsen, maar ook trainees, in eerstelijnszorg op te leiden op het gebied van e-health. Op basis van die beschrijving doen de auteurs vervolgens een aantal aanbevelingen en geven ze aan hoe e-health onderwijs vorm gegeven zou kunnen worden.

Begin dit jaar verscheen het proefschrift ‘A patient perspective on eHealth in primary care: critical reflections on the implementation and use of online care services’. Daarin werd gesteld dat het gebruik van e-health toepassingen in de eerstelijnszorg nog zeer beperkt was. Dat is inmiddels, onder druk van de coronacrisis, wel veranderd. Daardoor wordt de noodzaak voor goede en gedegen ‘e-health onderwijs’ steeds groter.

E-health onderwijs essentieel

De onderzoekers onderscheiden vier essentiële thema’s die daarbij van belang zijn. Te beginnen bij het bewustwordingsproces van bestaande, wetenschappelijk onderbouwde, applicaties en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om die e-health toepassingen succesvol te kunnen ontwikkelen en implementeren. Het tweede thema behandelt de vereiste digitale vaardigheden waar zorgverleners en patiënten over moeten beschikken. Als derde thema worden de gevolgen, en veranderingen, die e-health toepassingen veroorzaken in de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Tot slot is er aandacht voor het gebruik en begrip voor data.

Er zijn diverse onderwijsmiddelen beschikbaar om deze thema’s goed en begrijpelijk te behandelen. Denk aan e-learnings, blended learning, cursussen, simulatie oefeningen, klassikale lessen, rollenspellen of praktijkoefeningen onder supervisie. De ondersteuning van een CanMEDS-raamwerk waarbinnen de leerdoelen in het curriculum beschreven worden, kan daar nog aan toegevoegd worden. Een alternatief daarvoor is het conceptuele Kern model waarmee e-health toepassingen ontwikkeld kunnen worden die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van diegenen die e-health gebruiken.

Beroeps- en CPD-opleiding in de eerstelijnszorg moeten, zo concluderen de onderzoekers, voortbouwen op de beschikbaarheid van e-health toepassingen. Zij adviseren met klem dat e-health onderwijs als onder deel opgenomen wordt van de beroepsopleiding en CPD-activiteiten. Nu wordt dat nog via afzonderlijke onderwijsmodules aangeboden. Hoe leerdoelen en activiteiten vorm krijgen en hoe competenties worden geëvalueerd, vereist duidelijk verdere oefening, evaluatie en studie.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen