Search
Close this search box.
Search

E-health onderwijs essentieel voor eerstelijnszorg

Goed en relevant onderwijs is essentieel voor de integratie van e-health in de eerstelijnszorg. E-health heeft echter nog steegs geen structurele en definitieve plek gekregen in het medisch onderwijs. Daarom hebben aanbieders van Continuing Professional Development” (CPD) samen met leraren uit het medisch onderwijs een opiniestuk geschreven waarin zij diverse aanbevelingen op het gebied van e-health onderwijs doen.

In het opiniestuk beschrijven zij wat er nodig is om zorgprofessionals en artsen, maar ook trainees, in eerstelijnszorg op te leiden op het gebied van e-health. Op basis van die beschrijving doen de auteurs vervolgens een aantal aanbevelingen en geven ze aan hoe e-health onderwijs vorm gegeven zou kunnen worden.

Begin dit jaar verscheen het proefschrift ‘A patient perspective on eHealth in primary care: critical reflections on the implementation and use of online care services’. Daarin werd gesteld dat het gebruik van e-health toepassingen in de eerstelijnszorg nog zeer beperkt was. Dat is inmiddels, onder druk van de coronacrisis, wel veranderd. Daardoor wordt de noodzaak voor goede en gedegen ‘e-health onderwijs’ steeds groter.

E-health onderwijs essentieel

De onderzoekers onderscheiden vier essentiële thema’s die daarbij van belang zijn. Te beginnen bij het bewustwordingsproces van bestaande, wetenschappelijk onderbouwde, applicaties en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om die e-health toepassingen succesvol te kunnen ontwikkelen en implementeren. Het tweede thema behandelt de vereiste digitale vaardigheden waar zorgverleners en patiënten over moeten beschikken. Als derde thema worden de gevolgen, en veranderingen, die e-health toepassingen veroorzaken in de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Tot slot is er aandacht voor het gebruik en begrip voor data.

Er zijn diverse onderwijsmiddelen beschikbaar om deze thema’s goed en begrijpelijk te behandelen. Denk aan e-learnings, blended learning, cursussen, simulatie oefeningen, klassikale lessen, rollenspellen of praktijkoefeningen onder supervisie. De ondersteuning van een CanMEDS-raamwerk waarbinnen de leerdoelen in het curriculum beschreven worden, kan daar nog aan toegevoegd worden. Een alternatief daarvoor is het conceptuele Kern model waarmee e-health toepassingen ontwikkeld kunnen worden die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van diegenen die e-health gebruiken.

Beroeps- en CPD-opleiding in de eerstelijnszorg moeten, zo concluderen de onderzoekers, voortbouwen op de beschikbaarheid van e-health toepassingen. Zij adviseren met klem dat e-health onderwijs als onder deel opgenomen wordt van de beroepsopleiding en CPD-activiteiten. Nu wordt dat nog via afzonderlijke onderwijsmodules aangeboden. Hoe leerdoelen en activiteiten vorm krijgen en hoe competenties worden geëvalueerd, vereist duidelijk verdere oefening, evaluatie en studie.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
Volg jij ons al?