E-health platform voor persoonsgerichte zorg bij Parkinson

11 november 2020
Handen-Parkinson
Samenwerking
Nieuws

Het Nijmeegse Radboudumc wil de zorg voor patiënten met parkinson of een atypisch parkinsonisme persoonsgerichter gaan maken. Daarvoor is het ziekenhuis besloten een samenwerking aangegaan met Philips voor de inzet het het e-health platform Engage. Met het platform wordt één centrale digitale omgeving gecreëerd voor patiënten en zorgverleners. Het platform moet bovendien de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals ondersteunen. Daarnaast wordt ook het team van parkinson verpleegkundigen uitgebreid.

Mensen die aan parkinson leiden zijn vaak onder behandeling van verschillende zorgverleners. Naast de neuroloog in het ziekenhuis komen ze ook regelmatig bij de huisarts, fysiotherapeut of ergotherapeut. Middels het e-health platform kunnen de verschillende zorgverleners de zorg die zijn aan een bepaalde patiënt leveren beter met elkaar afstemmen. Dat moet bijdragen aan een persoonsgerichte zorg voor mensen die leiden aan Parkinson.

“We willen de kwaliteit van leven voor mensen met parkinson of een parkinsonisme verbeteren. Er gaat al veel goed in onze regio, maar op sommige punten kan het beter. “Zo willen we dat mensen met parkinson en zorgverleners nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Dit geldt ook voor zorgverleners onderling, die samenwerken in een netwerk, maar vanuit verschillende organisaties. Digitale innovaties en eHealth kunnen hierbij een belangrijke rol spelen", aldus prof. dr. Bas Bloem van het Radboudumc.

Samenwerking voor persoonsgerichte zorg

Uit onderzoek is gebleken dat het voor parkinson patiënten vaak ingewikkeld is om er achter te komen bij welke zorgverlener zo voor een bepaalde klacht moeten aankloppen. De huisarts? Ergotherapeut? Fysio? Of toch de neuroloog? Het e-health platform van het Radboudumc, op basis van Philips Engage, biedt hiervoor een oplossingen. Het platform faciliteert de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en het contact met de patiënt. De extra parkinson verpleegkundigen die door het Radboudumc aangesteld worden, krijgen de taak om de zorg voor parkinson patiënten af te stemmen met mensen buiten het ziekenhuis.

Alle zorgverleners hebben hun eigen expertise, maken afspraken en monitoren de voortgang in de behandeling. Het digitale platform moet gaan helpen door eenvoudig een actueel overzicht te bieden van de betrokken zorgprofessionals en hun activiteiten met de patiënt. "Door alle betrokkenen op één plek bij elkaar te brengen bieden we straks een actueel overzicht van het zorgteam en de mogelijkheden om binnen dit team samen te werken. Dit draagt bij aan proactieve zorg, want we werken nu nog vaak te reactief. Uiteindelijk verwachten we zo betere zorg te kunnen leveren zonder dat de kosten toenemen. We willen dat niet alleen voor onze eigen regio maar ook voor andere regio’s in Nederland en internationaal", zo licht prof. dr. Bloem toe.

"Wij zijn al jaren overtuigd van het belang van e-health en digitalisering bij het verbeteren en betaalbaar houden van de zorg en in het bijzonder van multidisciplinaire netwerkzorg. Deze samenwerking is voorafgaand aan COVID-19 tot stand gekomen om de zorg voor mensen met parkinson te verbeteren. We hopen het belang en de kracht van eHealth met dit project te kunnen laten zien zodat ook meer regionale of landelijke zorgnetwerken van ziekenhuizen, eerstelijnszorg en wijkverpleging aan de slag gaan om de zorg voor patiënten en zorgverleners te verbeteren”, aldus Arjan Karens, General Manager Philips VitalHealth Benelux.