E-health projecten voor gezonde ouderen krijgen subsidie ZonMW

12 maart 2018
12-3-2018-ZonMW-subsidie-Create_Health
Technologie
Nieuws

Financieringsinstituut ZonMW heeft tien aanvragen in het kader van de subsidieoproep ‘Kennisbasis e-health voor gezond en actief ouder worden’ definitief gehonoreerd. De subsidieoproep valt binnen het programma Create Health en is met name bedoeld om e-health toepassingen gerealiseerd te krijgen gericht op senioren.

Alle gehonoreerde projecten starten met het ontwikkelen van fundamentele kennis, ofwel kennisbouwstenen. Deze bouwstenen moeten volgens ZonMW de basis vormen van de ontwikkeling of verbetering van implementatie van e-health toepassingen. De e-health toepassingen zijn belangrijk en bedoeld om het dagelijks functioneren van de ouder wordende mens te ondersteunen. Zowel voor nu als in de nabije toekomst. Veel van de toepassingen maken gebruik van nieuwe technologie en concepten die steeds vaker voor digitale-zorgtoepassingen ingezet worden. Voorbeelden zijn spellen om ouderen in beweging te krijgen, leefstijmonitoring voor mensen met dementie, het inzetten van virtuele agents voor begeleiding bij een gezond dieet en inzet van mobiele apps voor preventieve doeleinden.

Breed toepasbaar voor ouderen

De resultaten van de projecten zullen volgens ZonMW breed toepasbaar zijn op onder andere de creatieve industrie en op de gezondheidszorg en welzijn. De projecten richten zich op verschillende soorten e-health toepassingen en zijn verspreid over de drie thema’s van Create Health:
 • Thuiszorg en zelfmanagement; langer zelfstandig met dementie.
 • Preventie overgewicht; voorkomen van overgewicht d.m.v. leefstijlbeïnvloeding.
 • Preventie eenzaamheid; voorkomen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen.
De publiekssamenvattingen van de tien projecten komen binnenkort op de programmapagina van Create Health te staan. Dit is alvast een overzicht van de projectleiders en titels van de tien gehonoreerde projecten:
 • Dr. P.M.E. van Gorp - Gamification for Overweight prevention and Active Lifestyle (GOAL).
 • Dr. L.M.A. Braakman-Jansen - Unobtrusive Sensing technologies to monitor and coach elderly with dementia: Track, Trace and Trigger!
 • Dr. T.J.L. van Rompay - Growing Roots: Connecting Elderly through Virtual Nature Spaces.
 • Prof. dr. E. de Vet - How to design Persuasive E-health Agents for Coaching Older adults towards dietary behavior change (PACO)?
 • Drs. S.T.M. Peek - Dementia Dynamics in Design (DDD).
 • Dr. G. Kenning - Everyday Sounds of Dementia.
 • Dr. A. van Grieken - Support QUality-care for Elderly using Ambient Living Environment Data (SQUEALED): an EHealth application to support care providers of independent living elderly persons.
 • Dr. J. van ‘t Veer - A theoretical framework for the design of persuasive technology to support communication and needs-articulation of people with dementia.
 • Dr. V.T. Visch - Healthy Storytelling for eHealth: Storytelling as a persuasive eHealth element to motivate people with low literacy skills for obesity prevention. Dr. N.A. Romero Herrera - Mixed methods for monitoring food intake: Towards a new generation of ehealth prevention apps.