Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

E-health toepassingen voor adolescente astma patiënten

Bij het onder controle houden van astma speelt zelfmanagement een belangrijke rol. Bepaald moet worden welke e-health interventies de ziektelast verlichten en welke aansluiten op de behoeften van adolescente patiënten. Dat is onderzocht in een studie van onderzoekers van NeLL, het LUMC, Reinier de Graaf, Philips en de Universiteit van Edinburgh.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het onderzoek moest uitwijzen welke e-health toepassingen een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het zelfmanagement van astma door adolescenten. Daarnaast wilde de onderzoekers er achter komen welke e-health toepassingen wel, en welke niet, gebruikt worden.

De studie bestond uit 25 emperische, kwantitatieve en kwalitatieve, wetenschappelijke artikelen. Negentien daarvan betroffen e-health interventies. Daarvan waren er vier gebaseerd op een zogenoemd blended care concept waarbij digitaal en face-to-face contact gecombineerd werd. Zeven interventies waren bedoeld om zelfstandig gebruikt te kunnen worden, zonder de aanwezigheid of hulp van een zorgverlener.

E-health toepassingen voor astma

Het onderzoek wijst uit dat adolescente astma patiënten over het algemeen positief staan ten opzichte van e-health. De apps en websites van de e-health oplossingen worden door hen ook als gebruiksvriendelijk bestempeld. Er waren ook geen e-health oplossingen die een negatieve impact hebben op bijvoorbeeld de ziekte(last), het medicatiegebruik en/of het aantal consulten van behandelaren.

De positieve uitkomsten van het onderzoek naar e-health toepassingen voor het zelfmanagen van astma bij adolescenten suggereren dat e-health oplossingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het leven van deze astma patiënten en de behandeling van hun ziekte.

Verbetering en blended care

Er is wel nog ruimte voor verbetering, zo stellen de onderzoekers. Bijvoorbeeld door de e-health oplossingen beter af te stemmen op de individuele behoeften en situatie van de gebruiker. Denk daarbij aan functionaliteiten die gericht zijn op zelfmonitoring, maar ook het verstrekken van informatie of reminders middels push-berichten. Verder moet ook gedacht worden aan oplossingen die het mogelijk maken informatie met anderen te delen.

De inzichten die uit dit onderzoek naar voren komen kunnen artsen helpen bij de overweging om e-health toepassingen al dan niet in te zetten als zelfmanagement tool voor adolescente astma patiënten. Daarbij kan gekozen worden voor een e-health-only oplossing of een reeds genoemde blended care optie, waarbij een e-health oplossing wordt gecombineerd met face-to-face (fysieke) afspraken en/of behandelingen.

In Nederland is speciaal voor het online monitoren van astma bij jongere patiënten, met succes, de Luchtbrug in het leven geroepen. Momenteel maken hier al zeventien ziekenhuizen gebruik van. Door het digitaal invullen van vragenlijsten kan de astma online gemonitord worden.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen