E-health tool moet nierpatiënten meer regie geven

do 24 juni 2021 - 09:45
Nieren
Tweedelijn
Nieuws

Noordwest introduceert een nieuwe e-healthtoepassing in het patiëntenportaal Mijn Noordwest. Hiermee is het mogelijk om buikdialysepatiënten (pd-patiënten) beter te monitoren. Ook geeft de toepassing patiënten meer inzicht in hun behandeling, zodat zij meer regie kunnen krijgen over hun behandeling. De gegevens van pd-patiënten in het patiëntportaal zijn gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor zorgverleners.

Initiatiefnemer van deze nieuwe toepassing is Kim Vedder, verpleegkundige specialistische zorg, werkzaam op de dialyseafdeling van het ziekenhuis, locatie Alkmaar. Zij heeft de toepassing bedacht in het kader van de NierstichtingChallenge. Hiermee stimuleert de Nierstichting in samenwerking met de NVN innovatieve ideeën die bijdragen aan de verbetering van zorg voor en regie over hun behandeling van nierpatiënten. Afgelopen jaar zijn 23 Challenge-projecten van start gegaan, waaronder het initiatief van Vedder. Inmiddels is de dialyseverpleegkundige al benaderd door andere ziekenhuizen die interesse hebben in de aanpak van de Alkmaarse locatie van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Meer regie geeft goed gevoel

Met de nieuwe e-healthtool in Mijn Noordwest, leren patiënten bepaalde patronen in hun vochtinname herkennen. Kim Vedder: ‘Als PD-patiënten beter begrijpen hoe het werkt, kunnen ze in overleg met de nefroloog uiteindelijk hun behandelingen zelfstandig gaan bijsturen. Dat geeft een stukje zelfregie, wat vaak een goed gevoel geeft.’ PD-patiënten kunnen hun metingen digitaal invoeren in Mijn Noordwest. Via deze metingen, die zichtbaar zijn in het EPD, controleert de pd-verpleegkundige op afstand of alles goed blijft gaan.

Kim Vedder volgt de opleiding Advanced Health Informatic Practice. Voor de module e-health is zij zich, in overleg met de nefrologen van Noordwest, gaan verdiepen in een toepassing die het voor pd-patiënten mogelijk maakt hun metingen digitaal in te voeren. Het handmatig noteren leidde namelijk te vaak tot het niet tijdig signaleren van een mogelijke verslechtering van de toestand van een patiënt. Kim Vedder heeft haar plan ingediend voor de NierstichtingChallenge en met de toegekende subsidie deze e-healthtoepassing voor pd-patiënten ontwikkeld.

In het patiëntportaal Mijn Noordwest van Noordwest Ziekenhuisgroep is voor PD-patiënten vervolgens een apart onderdeel ontwikkeld. Hiermee kunnen zij hun metingen eenvoudig invoeren. Ook vult de patiënt na iedere behandeling een korte vragenlijst in over eventuele lichamelijke klachten.

Zorgportaal behandelaars

In het EPD voor behandelaars is daarnaast een zorgportaal ontwikkeld, waarin deze patiëntgegevens eveneens verschijnen. Artsen kunnen hier in één overzicht alle PD-patiënten met hun recente metingen bekijken, aldus Vedder. "Bij personen met afwijkende waarden staat een waarschuwingsdriehoekje vermeld dat een week zichtbaar blijft. Door op een bepaalde patiënt te klikken, krijgt de zorgverlener individuele gegevens in beeld. Het driehoekje verdwijnt weer nadat een arts of verpleegkundige een opmerking bij de patiënt in kwestie plaatst."

De ontwikkeling van de e-healthtoepassing is binnen Noordwest onderdeel van het programma ‘Digitaal gastvrij ziekenhuis’. Hiermee zet het ziekenhuis in op een versnelling van de digitale transformatie, die momenteel in het (landelijke) zorglandschap gaande is. In dit kader worden ook regelmatig toepassingen aan het portaal toegevoegd. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld de optie om een videoconsult te houden.