E-health vanzelfsprekend voor toekomstige zorgprofessionals

4 februari 2020
Laurence-Alpay
eHealth
Nieuws

De vergrijzing, verhoging van de werkdruk, groeiende administratieve lasten en fors stijgende zorgkosten. Zomaar een paar factoren die de zorgsector nu al uit zijn voegen doet kraken. e-Health wordt al jaren gezien als een ontwikkeling die bijdraagt aan efficiëntere zorg. Hogeschool Inholland ziet het als een van haar kerntaken om toekomstige zorgprofessionals zo op te leiden dat zij het als vanzelfsprekend hulpmiddel zien.

Laurence Alpay is associate lector e-health verbonden aan de onderzoekslijn Medische Technologie bij Hogeschool Inholland. Zij ziet die taak met vertrouwen tegemoet. “We willen studenten bewust maken van de nieuwe technologische mogelijkheden en ook kritisch kijken naar deze technologische ontwikkeling. Zij zijn immers de professionals van de toekomst. Daar hoort ook professionalisering van docenten bij. Met trainingen maken we hen daarvan bewust.”

e-Health vervangt niet, maar ondersteunt

Het succes van e-health draait volgens Alpay voor een belangrijk deel om de acceptatie van de middelen, applicaties en technologische zorginnovaties. Daarbij is het belangrijk dat zorgprofessionals beseffen dat e-health hen niet vervangt, maar ondersteunt om het werk makkelijker te maken.

Alpay benadrukt dat e-health een breed begrip is. "Daar vallen eigenlijk alle digitale middelen onder om de gezondheid van mensen te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld mobiele applicaties en interactieve websites. Technologisch kan er heel veel en de ontwikkelingen blijven doorgaan, bijvoorbeeld richting slimme horloges en kleding met sensoren. Niet alleen de technische werking is belangrijk, maar ook de mens zoals die in de visie van Inholland centraal staat.”

Niet meer weg te denken

e-Health is nu al niet meer weg te denken uit de zorg. Alpay verwacht dat patiënten over vijf betere toegang hebben tot gevalideerde medische informatie. Ook zullen er veel meer applicaties voor iedereen beschikbaar zijn om gezond te blijven. De meerwaarde groeit, evenals het de toepassing ervan bij instellingen. "Om aan die ontwikkeling bij te dragen zullen alle medische opleidingen e-health een stevige plek moeten geven in het curriculum. Dan wordt het vanzelfsprekend voor de volgende generatie zorgprofessionals", zo stelt Alpay.

Het belang van e-health als onderwerp van medische studies werd ruim een jaar geleden ook al besproken door Sabine Pinedo. Studenten van medische opleidingen gaven toen aan dat er in collegebanken met geen woord over gerept werd. Dat is inmiddels wel aan het veranderen.

Effectievere zorg?

Voor bestuurders en financiers in de zorg is de effectiviteit van e-health een belangrijk punt. Kan er geld mee bespaard worden? Kunnen we meer zorg leveren met minder (of evenveel) mensen? Volgens Alpay is er geen eenvoudig antwoord op die vragen. “De resultaten zijn slechts versnipperd voor handen. Er zijn veel meer effectstudies en best practices nodig.”