E-health visie voor toekomstbestendige zorg UMC's

17 december 2018
Digital-health
eHealth
Nieuws

De Nederlandse universitair medisch centra (UMCs), verenigd in de NFU, hebben e-health stevig op de kaart gezet in de patiëntenzorg, het medisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Zo willen de UMC’s hun voortrekkersrol in innovatie en het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg bestendigen. Zij hebben hun visie op de inzet van e-health op 12 december overhandigd aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport.

De UMC’s hebben de afgelopen jaren met veel andere partijen samen aan een toekomstbestendige visie op e-health gewerkt. Het programma NFU e-Health van het Citrienfonds ondersteunde en ontwikkelde daarnaast diverse evidence-based e-health projecten. Deze slimme, technologische toepassingen moeten de zorg voor de patiënt, hun naasten en zorgverleners makkelijker en toegankelijker maken. Minister Bruins stelde tijdens de overhandiging van de visie dat deze een stevig fundament is “over hoe informatie-en communicatietechnologie kan bijdragen aan toekomstbestendige zorg in en buiten de UMC’s”.

Bijdragen aan veilige zorg op afstand

Het programma NFU e-Health van het Citrienfonds heeft de afgelopen jaren diverse projecten ondersteund. Dit heeft volgens de NFU een groot aantal instrumenten opgeleverd die bijdragen aan veilige zorg op afstand. Een voorbeeld is de Safe@Home app. Hiermee kunnen hoogrisico zwangere vrouwen thuis hun zwangerschap monitoren. Een ander voorbeeld is HartWacht: daarmee worden patiënten met een aangeboren hartafwijking wekelijks gemonitord. Verder helpt de app Piekfit om mensen met een verhoogd risico op diabetes om bewuste keuzes te maken bij alle voedingsmiddelen die ze innemen. Na jaren onderzoek binnen het programma is er ook veel kennis over de regierol van de patiënt en wat je wel en niet moet doen om een interventie succesvol te implementeren in de dagelijkse praktijk van een zorginstelling.

Doelen uit e-health visie

Sommige doelen uit de e-health visie van de NFU zijn:
  • Patiënt kunnen met ondersteuning van digitale toepassingen beter de regie nemen over hun gezondheid, ziekte en herstel;
  • E-health onderwijs heeft een vaste plek in alle opleidingen die de UMC’s verzorgen;
  • E-health initiatieven worden wetenschappelijk bewaakt op praktische toepassing en uitkomsten.
De visie is een handreiking aan de UMC’s om ze te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van verantwoord innoveren van de zorg door middel van het inzetten van digitale toepassingen en technologie. Het NFU-programma e-Health wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Het Citrienfonds werkt aan oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het best kan.

Vervolg Citrienfonds

De UMC’s gaan de komende jaren samen met andere zorgpartijen een vervolg geven aan het in 2014 ingestelde Citrienfonds. Dat maakte de NFU in september bekend. De universitair ziekenhuizen gebruiken hiervoor de 20 miljoen euro die in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 beschikbaar is gesteld. Kerndoel is het leveren van de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. De vier belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn:
  • Registratie aan de Bron (hoe kun je zorginformatie in een keer goed vastleggen zodat je het op verschillende manieren kunt hergebruiken).
  • Regionale Oncologienetwerken (op welke manier kun je de beste zorg voor patiënten met kanker organiseren).
  • E-health (welke nieuwe innovatieve e-health vormen van zorg zijn er).
  • Doen of Laten (besluiten om diagnostiek, een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt).
  Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!