Search
Close this search box.
Search

E-healthmonitor: ‘Meer draagvlak voor digitale zorg’

In 2022 zagen zorgverleners steeds vaker de meerwaarde in van digitale zorg. Het wordt ook meer ingezet en het draagvlak groeit bij professionals en patiënten. Dat zijn enkele conclusies uit de onlangs gepresenteerde E-healthmonitor 2022. De monitor is overwegend positief maar signaleert ook dat digitale zorg nog steeds geen vanzelfsprekend onderdeel van de zorg is.

De E-healthmonitor volgt de ontwikkeling van digitale zorg. Ieder jaar opnieuw worden cijfers gepresenteerd over e-health maar komen ook uitgebreid zorgverleners en patiënten, die gebruik maken van digitale tools, aan het woord. De E-healthmonitor wordt sinds 2021 uitgevoerd door het RIVM, samen met het Nivel en het NeLL en in opdracht van het ministerie van VWS.

Zorgverleners zien meerwaarde e-health

In de E-healthmonitor over het jaar 2021 bleek dat digitale zorg nog niet zo goed ingeburgerd was en dat lang niet alle zorgverleners er warm voor liepen. Een belangrijke conclusie uit de E-healthmonitor 2022 is dat er nu duidelijk meer draagvlak voor digitale zorg ontstaat onder zorgverleners en dat ze er óók de meerwaarde van inzien. De monitor laat daarnaast zien dat in 2022 aanzienlijk meer professionals gebruikmaakten van digitale middelen dan in 2021.

Gematigd positief

Hoewel veel zorgverleners de toegevoegde waarde zien, verschillen de meningen wel in hoeverre digitalisering de problemen in de zorg kunnen oplossen. Ze zijn neutraal tot licht positief over de mogelijkheden die e-Health biedt om de zorgkosten te drukken, de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verbeteren. De meerderheid is hiernaast gematigd positief over de mogelijkheden om met digitale middelen de kwaliteit van de zorg en de zelfregie van patiënten te verbeteren.

E-healthmonitor 2022 & cijfers

In de monitor duidelijke cijfers die aantonen dat e-Health langzaam maar zeker in de lift zit. ‘Het gebruik van digitale middelen nam in 2022 toe. Zo steeg het aantal zorgverleners dat gebruikmaakt van beeldbellen van 55% in 2021 naar 58% in 2022. Verder nam het aantal huisartspraktijken dat patiëntportalen aanbiedt toe van 79% naar 88%. Dit zijn websites of apps waarin patiënten onder andere hun medische gegevens kunnen inzien en bepaalde zaken zelf kunnen regelen. Denk aan het aanvragen van een herhaalrecept.

Verder gebruikten verpleegkundigen vaker digitale technieken om de veiligheid van de patiënt te bewaken, zoals een digitale controle op het gebruik van medicijnen. Dit steeg het afgelopen jaar met 11% naar 49%.’

Monitor in magazine ICT&health

Alles bij elkaar wordt ondubbelzinnig duidelijk dat er – langzaam maar zeker – meer draagkracht voor digitale zorg ontstaat in de sector en bij patiënten. De cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en digitale tools worden beduidend vaker ingezet. Desondanks is digitale zorg echter nog steeds geen vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg. Dit blijkt onder meer uit interviews met bestuurders, zorgverleners en patiënten in de E-healthmonitor over de vraag hoe digitale zorg beter ingepast kan worden in de zorgprocessen.

Een verslag van die gesprekken en concrete adviezen om digitale zorg beter te benutten, zijn te vinden in de nieuwe uitgebreide E-healthmonitor 2022, die in april 2023 in ICT&health magazine editie nr. 2 integraal zal worden gepubliceerd.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?