E-learning om met een PGO aan de slag te gaan

4 januari 2022
E-Learning-Laptop-Papier
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De e-learning voor PGO's bestaat uit twee modules. Module 1, ‘Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?’, geeft uitleg over wat een PGO is en hoe het in grote lijnen werkt. De tweede module 'Verdieping persoonlijke gezondheidsomgeving' geeft meer uitleg over waar een PGO vandaan komt en wat het belang ervan is. Verder worden in die module ontwikkelingen op het gebied van PGO’s besproken en wordt het verschil tussen een PGO en een portaal duidelijk gemaakt.

Leerdoelen PGO e-learning

Een PGO is een website of app waarin een patiënt of cliënt informatie over zijn of haar gezondheid kan bijhouden. Met een PGO krijgen patiënten en cliënten grip op de eigen gezondheidsgegevens; van behandelingen en labuitslagen tot medicatie en inentingen.

De doelstelling van de e-learning voor PGO's is dat zorgprofessionals na afloop weten wat een PGO is, hoe deze in grote lijnen werken en wat de oorsprong van de persoonlijke gezondheidsomgevingen is. De leerdoelen die daaraan gekoppeld zijn, zijn over de twee modules verdeeld.

De doelen van Module 1:

  • wat is een PGO
  • voor wie is een PGO bedoeld
  • wat kun je met een PGO

De leerdoelen van Module 2:

  • welke informatie kan in een PGO staan;
  • wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van PGO’s
  • wat is het verschil tussen een PGO en een portaal
  • wat is het belang van een PGO

Stappenplan en tips

Behalve de e-learning hebben de initiatiefnemers ook een stappenplan gemaakt voor het ontwikkelen van een e-learning. Daarin wordt in tien overzichtelijke stappen toegelicht hoe de PGO e-learning tot stand gekomen is. Inclusief alle activiteiten en de nodige tips. Het stappenplan is bedoeld als handleiding en leidraad voor alle sectoren of doelgroepen die zelf aan de slag willen met de ontwikkeling van een e-learning.

VIPP Babyconnect en Stichting CareCodex maakten ook deel uit van de branche-, patiënten- en welzijnsorganisaties die hun krachten bundelden om de e-learning en het stappenplan te ontwikkelen.